Zoom Nâng Cao Nền Tảng Với Hai Tính Năng Mới

Zoom Nâng Cao Nền Tảng Với Hai Tính Năng Mới

Zoom Nâng Cao Nền Tảng Với Hai Tính Năng Mới

Các bổ sung mới sẽ có sẵn bắt đầu từ thứ Tư.

Ứng dụng hội nghị truyền hình Zoom đã thông báo hôm nay rằng nó sẽ bổ sung hai tính năng mới vào nền tảng của mình, Ứng dụng thu phóng và Sự kiện thu phóng.

Ứng dụng Zoom cho phép người dùng kết hợp các ứng dụng của bên thứ ba với Cuộc họp Zoom của họ để thúc đẩy sự tham gia và cộng tác trong lực lượng lao động. Zoom Events là nền tảng sự kiện mới của công ty dành cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ để tổ chức các sự kiện ảo và cung cấp các tính năng để nâng cao trải nghiệm cho những người tham dự.