Sử Dụng Google Smart Lock Trên Thiết Bị Android Của Bạn ( Phần 2 )

Sử Dụng Google Smart Lock Trên Thiết Bị Android Của Bạn ( Phần 2 )

Sử Dụng Google Smart Lock Trên Thiết Bị Android Của Bạn

Bài viết gồm 2 phần

Cách thiết lập Google Smart Lock trên thiết bị Android của bạn

Trong bài viết này

Google Smart Lock, đôi khi được gọi là Android Smart Lock, là một tập hợp các tính năng tiện dụng được giới thiệu trên Android 5.0 Lollipop. Nó giải quyết vấn đề liên tục phải mở khóa điện thoại của bạn sau khi nó không hoạt động bằng cách cho phép bạn thiết lập các tình huống trong đó điện thoại của bạn có thể luôn mở khóa một cách an toàn trong thời gian dài. Tính năng này khả dụng trên các thiết bị Android và một số ứng dụng Android, Chromebook và trong trình duyệt Chrome .

Trong Trình Duyệt Chrome

Dưới đây là cách thiết lập và sử dụng Smart Lock trong trình duyệt Chrome:

1. Khi bạn đăng nhập một trang web hoặc ứng dụng tương thích, Smart Lock sẽ bật lên và hỏi bạn có muốn lưu mật khẩu hay không. 

2. Nếu bạn không được nhắc lưu mật khẩu, hãy chọn menu Chrome ba chấm ở phía trên bên phải và chọn Cài đặt .

3. Ở gần đầu tab Cài đặt , bạn thấy hộp Tự động điền . Chọn Mật khẩu bên trong nó.