Oculus Nhớ Lại Nhiệm Vụ 2 Chèn Bọt Do 'Kích Ứng Da'

Oculus Nhớ Lại Nhiệm Vụ 2 Chèn Bọt Do 'Kích Ứng Da'

Oculus Nhớ Lại Nhiệm Vụ 2 Chèn Bọt Do 'Kích Ứng Da'

Bạn có thể yêu cầu một nắp silicone thay thế, miễn phí

Sau khi một số người dùng báo cáo về tình trạng kích ứng da do các miếng đệm bọt được tìm thấy trong Oculus Quest 2, Oculus đã bắt đầu thu hồi tự nguyện và cung cấp cho chủ sở hữu các nắp silicone miễn phí.

Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC), hơn 5.700 người dùng đã báo cáo tình trạng kích ứng da (với 45 người cần chăm sóc y tế) do miếng xốp của Oculus Quest 2 gây ra. Mặc dù đây là một con số tương đối nhỏ so với khoảng 4 triệu chiếc đã được bán ra, nhưng nó đủ để Oculus bắt đầu thu hồi tự nguyện "giao diện mặt bọt".