Nokia Ra Mắt Sản Phẩm Chiếu Sáng Thông Minh Mới Tại Mỹ

Nokia Ra Mắt Sản Phẩm Chiếu Sáng Thông Minh Mới Tại Mỹ

Nokia Ra Mắt Sản Phẩm Chiếu Sáng Thông Minh Mới Tại Mỹ

Nokia tuyên bố các thiết bị mới cung cấp chức năng tối ưu

Nokia đã giới thiệu một dòng sản phẩm Chiếu sáng thông minh mới, bao gồm một số tùy chọn nhà thông minh trong tường.

Nokia đã công bố các sản phẩm Smart Lighting mới vào thứ Tư, lưu ý rằng các thiết bị này sẽ cung cấp thiết kế đơn giản và dễ cài đặt cho người tiêu dùng. Các sản phẩm khác nhau đã được thiết kế với sự hợp tác của Smartlabs, một công ty đã xây dựng tên tuổi của mình về việc chế tạo các bộ phận điều khiển điện và chiếu sáng thông minh.