LG Thêm Ứng Dụng Apple TV Vào TV Mới Của Mình

LG Thêm Ứng Dụng Apple TV Vào TV Mới Của Mình

LG Thêm Ứng Dụng Apple TV Vào TV Mới Của Mình

Các bộ LG hỗ trợ WebOS giờ đây sẽ được tích hợp sẵn Apple TV +

LG tuyên bố TV của họ sẽ bao gồm ứng dụng Apple TV

Cách thức:  Người dùng Apple có thể đăng ký và xem các kênh Apple TV +, Apple TV và thư viện video iTunes của họ. Họ cũng có thể thuê hoặc mua bất kỳ bộ phim và chương trình truyền hình nào trong số hơn 100.000 bộ phim và chương trình truyền hình trên dịch vụ iTunes.

Tại sao bạn quan tâm:  LG hợp tác với các thiết bị Samsung, Roku và Amazon Fire TV để cung cấp ứng dụng Apple TV không có phần cứng, có thể giúp thúc đẩy việc áp dụng dịch vụ phát trực tuyến trong khi cho phép người dùng iTunes và Mac hiện tại truy cập vào nhiều TV hơn.