Làm Cách Nào Để Giải Phóng Dung Lượng Trên Điện Thoại?

Làm Cách Nào Để Giải Phóng Dung Lượng Trên Điện Thoại?

Làm Cách Nào Để Giải Phóng Dung Lượng Trên Điện Thoại?

Tìm hiểu xem điều gì đang chiếm dung lượng trên điện thoại Android của bạn

Thông tin cần biết

  • Giải phóng dung lượng bằng cách nhấn vào Cài đặt> Bộ nhớ> Quản lý bộ nhớ .
  • Xóa các ứng dụng, ảnh và video không mong muốn để tạo thêm dung lượng.
  • Thêm thẻ nhớ microSD để mở rộng nhu cầu lưu trữ của bạn.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tìm những gì đang chiếm dung lượng trên điện thoại Android của bạn và cách xóa nó, giải phóng dung lượng.

Điều Gì Đang Chiếm Dung Lượng Trên Điện Thoại Của Tôi?

Nếu có vẻ như điện thoại của bạn liên tục hết dung lượng bộ nhớ, điều quan trọng là bạn phải biết những tệp nào đang chiếm nhiều dung lượng như vậy. Đây là nơi cần xem để biết bạn có bao nhiêu dung lượng lưu trữ và loại tệp nào đang sử dụng hết. 

         Lưu ý : Trình quản lý lưu trữ của Android có thể hơi khác tùy thuộc vào điện thoại Android bạn có nhưng nguyên tắc cơ bản vẫn giống nhau.

1. Nhấn vào Cài đặt . 

2. Nhấn vào Bộ nhớ .

3. Nhấn vào Quản lý bộ nhớ để xem những tệp nào được lưu trữ trên điện thoại của bạn, xóa tệp, di chuyển chúng sang các hình thức lưu trữ khác, v.v.