Độc Giả Điện Tử: Nó Có Đáng Mua Để Sử Dụng Không?

Độc Giả Điện Tử: Nó Có Đáng Mua Để Sử Dụng Không?

Độc Giả Điện Tử: Nó Có Đáng Mua Để Sử Dụng Không?

Thị trường thứ cấp không như trước đây, nhưng sự thận trọng dẫn đến các giao dịch

Thị trường đầu đọc sách điện tử đã phát triển đáng kể từ những ngày đầu khi các thiết bị là thiết bị cao cấp và nội dung có giá thấp hơn đáng kể so với sách in, cho đến ngày nay khi các ứng dụng hiển thị sách điện tử miễn phí và mô hình định giá sách điện tử không còn chứng minh cùng một kỷ luật định giá giảm.