Comcast Cung Cấp Dịch Vụ Truyền Trực Tuyến Mới Peacock To Cord Cutters

Comcast Cung Cấp Dịch Vụ Truyền Trực Tuyến Mới Peacock To Cord Cutters

Comcast Cung Cấp Dịch Vụ Truyền Trực Tuyến Mới Peacock To Cord Cutters

Sẽ có các mức Miễn phí, $ 5 và $ 10 với chiết khấu cho người đăng ký cáp

Nội dung:  Peacock là một dịch vụ video trực tuyến mới từ NBCUniversal (thuộc sở hữu của công ty truyền hình cáp Comcast)

Cách thực hiện:  Bạn sẽ có thể đăng ký xem có hỗ trợ quảng cáo ở các mức miễn phí và $ 5, với mức $ 10 mỗi tháng có sẵn để xem không có quảng cáo

Tại sao bạn quan tâm:  Đó là một mức giá tốt và sẽ cung cấp một số nội dung hấp dẫn, bao gồm đêm khuya, tin tức và chương trình thể thao.