Cách Xem Lịch Sử Thông Báo Trên Android

Cách Xem Lịch Sử Thông Báo Trên Android

Nội Dung Chính :

  1. Tìm những thông báo bạn đã bỏ lỡ để phản hồi một cách nhanh chóng.
  2. Thông báo là một cách tuyệt vời để cập nhật tất cả các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến khác nhau của bạn,nhưng có thể bạn sẽ thấy bị làm phiền. Chúng ta có thể xóa hoặc chặn thông báo, nhưng đồng thời chúng ta sẽ bỏ lỡ những thông tin quan trọng. Đừng lo,tiện ích nhật ký thông báo của Android có thể giúp bạn xem lại những gì bạn đã bỏ lỡ và phản hồi nhanh chóng.

Cách Sử Dụng Nhật Ký Thông Báo Của Android

  • Nhật ký thông báo của Android giúp bạn lưu lại mọi thông báo gần đây và bạn có thể xem lại bất kỳ lúc nào. Bạn có thể làm theo cách sau :

1.Nhấn và giữ bất kỳ đâu trên màn hình chính của bạn cho đến khi các mục menu bổ sung xuất hiện. Chọn Widgets. Đây thường là một trong những tùy chọn đầu tiên có sẵn, nhưng có thể yêu cầu một số thao tác cuộn tùy thuộc vào thiết bị và phiên bản Android của bạn.

2.Cuộn qua menu Widgets và tìm tùy chọn Settings > kéo ra  màn hình chính >bấm chọn.

 

 

Nếu không tìm thấy, hãy chọn tùy chọn Phím tắt để thay thế. Tìm Settings shortcut ở đó và kéo nó vào màn hình chính của bạn, và bấm chọn.

3.Chọn Notification log (Nhật ký thông báo) từ menu xuất hiện để đặt lối tắt đến nhật ký thông báo của bạn trên Màn hình chính.

 

4.Phím tắt đó bây giờ sẽ liên kết bạn thẳng đến Nhật ký thông báo . Chọn nó từ màn hình chính của bạn và bạn sẽ có thể xem tất cả các thông báo trước đây của mình.

Khi nào bạn muốn truy cập lại nhật ký thông báo của mình, bạn      chỉ cần nhấn vào biểu tượng đó để truy cập.

 

Kiểm Tra Lịch Sử Nhật Ký Thông Báo ( Notification History ) Trên Android 11

  1. Nếu đang chạy phiên bản Android 11 mới nhất, bạn có thể kiểm tra lịch sử thông báo của mình dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần chọn Settings > Apps and Notifications > Notification History và bật nó lên.
  1. Khi được bật, Lịch sử thông báo sẽ theo dõi tất cả các thông báo của bạn và bạn có thể xem chúng bất kỳ lúc nào

Các Lựa Chọn Thay Thế Nhật Ký Thông Báo Của Bên Thứ Ba

  1. Mặc dù Nhật ký thông báo Android gốc là công cụ xem thông báo đầy đủ tính năng và hiệu quả, nhưng có những ứng dụng của bên thứ ba cũng có thể làm được điều đó. Một tùy chọn phổ biến được đánh giá tốt là Nhật ký lịch sử thông báo . Đây là cách sử dụng nó:

1.Cài đặt  Notification History Log (Nhật ký lịch sử thông    báo) từ Cửa hàng Play và mở nó.

2.Chọn tùy chọn ngôn ngữ của bạn và đồng ý với các điều khoản và điều kiện.

3.Cuộn qua màn hình hướng dẫn và khi được nhắc, hãy nhấn vào Bật quyền và chuyển đổi các dịch vụ bạn muốn cho phép Bật  trên màn hình tiếp theo.

4.Chọn Tiếp tục .