Cách Tùy Chỉnh Điện Thoại Oneplus 9 (Phần 3)

Cách Tùy Chỉnh Điện Thoại Oneplus 9 (Phần 3)

Cách Tùy Chỉnh Điện Thoại Oneplus 9 (Phần 3)

Bài viết gồm 3 phần

Chọn mọi thứ từ cách bạn mở khóa điện thoại đến màu sắc và phông chữ mặc định

Trong bài viết này

Điện thoại thông minh OnePlus 9 của bạn có đầy đủ sức mạnh cá nhân hóa. Hệ sinh thái Oxygen OS 11 cho phép bạn điều chỉnh mọi thứ từ giao diện của các thành phần giao diện đến cài đặt máy ảnh và chế độ màn hình. 

Tìm hiểu cách tùy chỉnh điện thoại OnePlus 9 với các tùy chọn này và nhiều tùy chọn khác từ menu Cài đặt.

Sử Dụng Chế Độ Tối

OnePlus 9 đi kèm với Chế độ tối được nâng cấp. Khi được kích hoạt, nó sẽ tự động điều chỉnh màu sắc và độ tương phản để giúp màn hình dễ đọc hơn. Kiểm soát khoảng thời gian bạn muốn sử dụng hoặc đặt nó bật khi cần thiết.

1. Điều hướng đến Cài đặt > Hiển thị .

2. Cuộn xuống Cảnh và chọn Chế độ tối .

3. Để chọn thời điểm áp dụng, hãy chuyển nút ở bên phải bên cạnh Thủ công .

4. Để bật kích hoạt tự động, hãy chọn Bật Tự động . Chọn để giữ nó từ sang đến tối hoặc một phạm vi thời gian tùy chỉnh.

Giới Hạn Thời Gian Sử Dụng

Cắt giảm thời gian sử dụng các ứng dụng nhất định hoặc số lần nhấc thiết bị từ khu vực Ứng dụng và thông báo.

1. Đi tới Cài đặt > Ứng dụng & Thông báo > Thông báo .

2. Chọn Thời gian sử dụng và nhấp vào biểu tượng đồng hồ cát bên cạnh ứng dụng bạn muốn giới hạn.

3. Chọn khoảng thời gian để sử dụng hàng ngày và chọn OK khi bạn hoàn tất.

4. Lặp lại với các ứng dụng khác như mong muốn.