Cách Tùy Chỉnh Điện Thoại Oneplus 9 (Phần 2)

Cách Tùy Chỉnh Điện Thoại Oneplus 9 (Phần 2)

Cách Tùy Chỉnh Điện Thoại Oneplus 9 (Phần 2)

Bài viết gồm 3 phần

Chọn mọi thứ từ cách bạn mở khóa điện thoại đến màu sắc và phông chữ mặc định

Trong bài viết này

Điện thoại thông minh OnePlus 9 của bạn có đầy đủ sức mạnh cá nhân hóa. Hệ sinh thái Oxygen OS 11 cho phép bạn điều chỉnh mọi thứ từ giao diện của các thành phần giao diện đến cài đặt máy ảnh và chế độ màn hình. 

Tìm hiểu cách tùy chỉnh điện thoại OnePlus 9 với các tùy chọn này và nhiều tùy chọn khác từ menu Cài đặt.

Chọn Màu Nhấn, Kiểu Nút Và Phông Chữ Của Bạn

Bạn có thể kiểm soát loại và bảng màu từ Cài đặt > Tùy chỉnh . Duyệt qua các tùy chọn trong các danh mục này và chọn Lưu để duy trì tùy chọn của bạn.

  • Màu nhấn : Chọn từ mười hai tùy chọn màu khác nhau.
  • Biểu tượng nút : Chọn từ hình tròn, hình vuông, hình giọt nước và hình chữ nhật tròn. Bạn cũng có thể tùy chỉnh cách các biểu tượng ứng dụng xuất hiện, hình chữ nhật tròn hoặc tròn.
  • Phông chữ : OnePlus 9 cung cấp các tùy chọn loại Roboto và OnePlus Sans.

Điều Chỉnh Độ Sáng Màn Hình

Độ sáng thích ứng được bật theo mặc định, nhưng bạn có một số tùy chọn khác để thay đổi độ sống động của màu sắc và hiệu ứng hiển thị.

1. Đi tới Cài đặt > Hiển thị .

2. Để điều chỉnh độ sáng theo cách thủ công, hãy di chuyển nút xoay bên dưới Độ sáng thích ứng .

3. Chọn Âm báo thoải mái để yêu cầu hệ thống thay đổi tông màu màn hình để phù hợp với lượng ánh sáng hiện có.