Cách Tùy Chỉnh Điện Thoại Oneplus 9 ( Phần 1 )

Cách Tùy Chỉnh Điện Thoại Oneplus 9 ( Phần 1 )

Cách Tùy Chỉnh Điện Thoại Oneplus 9 (Phần 1)

Bài viết gồm 3 phần

Chọn mọi thứ từ cách bạn mở khóa điện thoại đến màu sắc và phông chữ mặc định

Nội dung bài viết

Điện thoại thông minh OnePlus 9 của bạn có đầy đủ sức mạnh cá nhân hóa. Hệ sinh thái Oxygen OS 11 cho phép bạn điều chỉnh mọi thứ từ giao diện của các thành phần giao diện đến cài đặt máy ảnh và chế độ màn hình. 

Tìm hiểu cách tùy chỉnh điện thoại OnePlus 9 với các tùy chọn này và nhiều tùy chọn khác từ menu Cài đặt.

Chọn Cách Mở Khóa Điện Thoại Của Bạn

Truy cập điện thoại thông minh bằng cách chọn các phương pháp mở khóa ưa thích của bạn.

1. Vuốt xuống từ đầu điện thoại để hiển thị menu cài đặt nhanh. Chọn biểu tượng bánh răng ở góc dưới cùng bên phải để mở Cài đặt .

2. Từ menu Cài đặt , chọn Bảo mật & Màn hình khóa .

3. Dưới Device Security , chọn từ Lock Screen Passcode , vân tay Mở khóa , Face Unlock , hoặc Khóa thông minh .