Cách Truy Cập Internet Không Dây Trong Khách Sạn

Cách Truy Cập Internet Không Dây Trong Khách Sạn

Cách Truy Cập Internet Không Dây Trong Khách Sạn

Kết nối với Wi-Fi của khách sạn của bạn trên bất kỳ thiết bị nào

Thông tin cần biết
  • Lấy tên mạng không dây và mật khẩu của khách sạn khi bạn nhận phòng.
  • Mở cài đặt Wi-Fi của thiết bị, chọn mạng của khách sạn và Kết nối . Nhập mật khẩu.
  • Mở trình duyệt và nhập thông tin được yêu cầu để hoàn tất kết nối.

Bài viết này giải thích cách truy cập Internet không dây trong khách sạn trên bất kỳ máy tính và thiết bị di động nào có khả năng kết nối với mạng không dây.

Cách Kết Nối Với Wi-Fi Của Khách Sạn

Truy cập Internet của khách sạn giống như cách bạn kết nối với bất kỳ mạng Wi-Fi nào :

1. Hỏi tại quầy lễ tân để biết tên và mật khẩu mạng không dây của khách sạn. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin trong tài liệu đăng ký hoặc trên tay thẻ khóa của bạn.

2. Đảm bảo rằng Wi-Fi đã được bật trên thiết bị của bạn.

Hầu hết các thiết bị hiện đại đều có chúng, nhưng nếu bạn không có thiết bị không dây tích hợp trên máy tính xách tay của mình, hãy mua bộ điều hợp không dây USB .

3. Mở cài đặt Wi-Fi của bạn để xem các mạng không dây khả dụng.