Cách Truy Cập Icloud Từ Điện Thoại Android Của Bạn

Cách Truy Cập Icloud Từ Điện Thoại Android Của Bạn

Cách Truy Cập Icloud Từ Điện Thoại Android Của Bạn

Ngay cả khi bạn bỏ iPhone, bạn vẫn có thể truy cập iCloud

Những gì để biết

  • Truy cập Ảnh iCloud: Đăng nhập iCloud từ bất kỳ trình duyệt nào và chạm vào Ảnh .
  • Truy cập Email iCloud: Mở ứng dụng Gmail > Trình đơn > Cài đặt . Nhấn Thêm tài khoản > Khác > nhập thông tin đăng nhập iCloud.
  • Truy cập Lịch / Danh bạ iCloud: Bạn sẽ cần iPhone hoặc iPad và PC để chuyển dữ liệu từ iCloud sang Android.

Bài viết này giải thích cách truy cập ảnh, email, lịch và danh bạ iCloud từ Android.

Truy Cập Ảnh Icloud Trên Android

Bạn có thể dễ dàng truy cập ảnh iCloud của mình trên Android bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình từ trình duyệt trên điện thoại di động. Nhấn vào Ảnh  bạn sẽ thấy mọi hình ảnh mình đã lưu vào iCloud.

Bạn cũng có thể tạo liên kết iCloud để chia sẻ ảnh và video, xem album và xem cài đặt tài khoản.