Cách Tìm Ứng Dụng Ẩn Trên Android

Cách Tìm Ứng Dụng Ẩn Trên Android

Cách Tìm Ứng Dụng Ẩn Trên Android

Tìm hiểu xem trẻ vị thành niên đang làm gì trên điện thoại của chúng

Thông tin cần biết

  • Trong Ngăn ứng dụng: Nhấn vào ba dấu chấm và chọn Ẩn ứng dụng .
  • Trong Cài đặt: Nhấn vào Ứng dụng và thông báo , sau đó Nhấn vào Xem tất cả ứng dụng .
  • Kiểm tra kỹ danh tính thực của ứng dụng bằng cách nhấn vào biểu tượng Thông tin của ứng dụng đó và chọn Chi tiết ứng dụng .

Bài viết này giải thích cách khám phá các ứng dụng ẩn trên thiết bị Android. Thông tin dưới đây sẽ áp dụng cho bất kỳ nhà sản xuất điện thoại Android nào: Samsung, Google, Huawei, Xiaomi, v.v.