Cách Tìm Thùng Rác Trên Android

Cách Tìm Thùng Rác Trên Android

Cách Tìm Thùng Rác Trên Android

Nó hơi phức tạp

Thông tin cần biết

  • Tìm các tệp đã xóa gần đây trong ứng dụng Ảnh hoặc Trình quản lý tệp của bạn.
  • Các tệp này có xu hướng khả dụng tối đa 30 ngày sau khi bạn xóa chúng.
  • Không có thùng rác chính thức trên điện thoại Android.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách điện thoại và hệ điều hành Android xử lý thùng rác và các tệp đã xóa cũng như tìm các tệp không bị xóa vĩnh viễn ở đâu. 

Thùng Rác Trên Android Của Tôi Ở Đâu?

Về mặt kỹ thuật, hệ điều hành Android không có thùng rác. Không giống như PC hoặc Mac của bạn, không có thùng rác nào để lưu trữ các tệp đã xóa tạm thời. Thay vào đó, các ứng dụng Android có các thùng rác riêng biệt, tùy thuộc vào thiết kế của chúng. Thông thường, các ứng dụng quản lý tệp như Dropbox, Google Photos và Trình quản lý tệp đều tuân theo các định dạng tương tự về nơi tìm thùng rác. 

Làm Cách Nào Để Tìm Ứng Dụng Thùng Rác?

Như đã đề cập, hệ điều hành Android không có một ứng dụng thùng rác, nhưng nó bao gồm nhiều ứng dụng chứa hình thức thùng rác. Một trong những nơi quan trọng mà bạn có thể muốn phục hồi tệp là Google Photos. Đây là nơi để xem trong Google Photos. 

          Lưu ý : Các tệp và ảnh thường có thể được khôi phục trong tối đa 30 ngày sau khi bị xóa. 

1. Trên điện thoại Android của bạn, nhấn vào Ảnh.

  Lưu ý : Nó có thể nói là Google Photos. 

2. Nhấn vào Thư viện .

3. Nhấn vào Thùng rác .