Cách Thực Hiện Chia Đôi Màn Hình Trên Android

Cách Thực Hiện Chia Đôi Màn Hình Trên Android

Cách Thực Hiện Chia Đôi Màn Hình Trên Android

Đa nhiệm như một người chuyên nghiệp

 Nội dung bài viết

   - Sử dụng chia đôi màn hình trên Android gốc

   - Thoát khỏi màn hình chia nhỏ trên Android gốc

   - Làm chia đôi màn hình trên Samsung Android  

   - Thoát khỏi tình trạng chia đôi màn hình trên Samsung Android 

   - Năng suất hơn với màn hình chia nhỏ 

Đôi khi bạn cần đa nhiệm trên điện thoại Android của mình . Đặc biệt nếu bạn đang cố tham chiếu đến một tin nhắn văn bản để tìm mã hoặc kéo mật khẩu email đó lên để đăng nhập vào một ứng dụng trên thiết bị. Vậy làm cách nào để kích hoạt tính năng chia đôi màn hình trên Android  ? Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu cách kích hoạt chia đôi màn hình và cách tắt nó.

 Lưu ý : Hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho điện thoại Android gốc như Google Pixel và điện thoại Samsung Android từ phiên bản Android 7.0 trở lên.

Cách Sử Dụng Chia Đôi Màn Hình Trên Android Gốc

Thật dễ dàng để kích hoạt tùy chọn chia đôi màn hình trên các phiên bản hiện đại của điện thoại Android gốc. Trên các phiên bản Android cũ hơn (trước 7.0), cần có nhiều bước bổ sung để làm được điều này.

Tuy nhiên, trên các phiên bản Android mới hơn, đây là một nhiệm vụ đơn giản, hoạt động với hầu hết các ứng dụng của bên thứ ba và yêu cầu các bước tối thiểu để đạt được mục tiêu đa nhiệm như một người chuyên nghiệp.

         Lưu ý : Chức năng chia đôi màn hình đã xuất hiện được một thời gian mặc dù nó được biết đến với cái tên đa cửa sổ trong các phiên bản khác của Android.

1. Chuyển đến menu Ứng dụng và chọn bất kỳ ứng dụng nào bạn chọn. Đối với trường hợp này, chúng tôi chọn Cài đặt.

2. Sau đó, nhấn và giữ nút điều hướng ở giữa ở cuối thiết bị khi bạn vuốt lên trên. Trong một số thiết bị có thể có một nút vật lý tuy nhiên trên các thiết bị mới hơn, nó là một nút kỹ thuật số.

3. Khi bạn vuốt lên trên, cửa sổ Cài đặt sẽ nổi bật. Chọn Cài đặt . Các tùy chọn Thông tin ứng dụng hoặc Chia đôi màn hình sẽ xuất hiện. Chọn Chia đôi màn hình .