Cách Thay Đổi Tên Bluetooth Trên Android

Cách Thay Đổi Tên Bluetooth Trên Android

Cách Thay Đổi Tên Bluetooth Trên Android

Tùy chỉnh tên để luôn biết bạn đang kết nối với gì

Thông tin cần biết

  • Hầu hết các điện thoại Android: Cài đặt > Thiết bị đã kết nối > Tùy chọn kết nối > Bluetooth > Tên thiết bị .
  • Thay đổi tên Bluetooth để làm cho thiết bị của bạn dễ nhận biết hơn.
  • Tên Bluetooth thường có thể khác với tên thiết bị tổng thể.

Bài viết này giải thích cách thay đổi tên Bluetooth trên Android để điều chỉnh cách các thiết bị khác nhận dạng điện thoại của bạn. Các hướng dẫn này sẽ hoạt động trên các phiên bản Android hiện đại của hầu hết các nhà sản xuất điện thoại.

Làm Cách Nào Để Thay Đổi Tên Bluetooth Của Tôi?

Chỉnh sửa tên Bluetooth cho biết thiết bị nào bạn đang kết nối qua Bluetooth. Nếu bạn có nhiều điện thoại hoặc máy tính bảng có cùng tên hoặc bạn không chắc chắn liệu mình có chọn đúng thiết bị hay không, việc đổi tên kết nối Bluetooth có thể hữu ích.

        Lưu ý : Bạn đang sử dụng thiết bị Samsung Galaxy? Những điện thoại này không có tùy chọn tên cụ thể cho Bluetooth mà thay vào đó, dựa vào tên thiết bị. Xem cuối trang này để tìm hiểu cách thay đổi tên đó.

1. Mở ứng dụng Cài đặt hoặc vuốt xuống từ đầu màn hình hai lần để tìm cài đặt / biểu tượng bánh răng.

2. Đi tới Thiết bị được kết nối > Tùy chọn kết nối > Bluetooth .