Cách Thay Đổi Số Điện Thoại Của Bạn Trên Instagram

Cách Thay Đổi Số Điện Thoại Của Bạn Trên Instagram

Nếu số điện thoại của bạn đã thay đổi, bạn sẽ muốn cập nhật nó trên Instagram để bạn luôn có thể truy cập tài khoản của mình đúng cách. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách truy cập thông tin cá nhân của mình từ cài đặt hồ sơ hoặc cài đặt bảo mật từ cài đặt tài khoản của bạn.

Bài viết này sẽ giải thích cách thay đổi số điện thoại của bạn trên Instagram cùng tham khảo nhé!

 

Cách Thay Đổi Số Điện Thoại Của Bạn Trên Instagram Để Đăng Nhập

Làm theo các bước sau để thay đổi số điện thoại của bạn trong cài đặt thông tin cá nhân để bạn có thể sử dụng nó để đăng nhập vào tài khoản của mình. Bạn có thể thực hiện việc này từ ứng dụng di động dành cho iOS / Android cũng như từ Instagram.com trên web.

****NOTE: Ảnh chụp màn hình hình ảnh chỉ được cung cấp cho ứng dụng Instagram dành cho thiết bị di động.

1. Trong khi đăng nhập vào tài khoản Instagram, hãy truy cập hồ sơ của bạn bằng cách nhấn vào biểu tượng hồ sơ của bạn ở menu dưới cùng (ứng dụng dành cho thiết bị di động) hoặc chọn biểu tượng hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình (web) và chọn Hồ sơ từ danh sách thả xuống.

2. Chọn Chỉnh sửa hồ sơ .

3. Tìm trường Điện thoại hoặc Số điện thoại có số điện thoại cũ của bạn trong đó, sau đó xóa nó và nhập số điện thoại mới của bạn vào vị trí của nó.

 

****NOTE: Nếu bạn có tài khoản Doanh nghiệp, bạn sẽ phải nhấn vào liên kết Cài đặt thông tin cá nhân ở cuối ứng dụng dành cho thiết bị di động để tìm trường Điện thoại .

4. Nhấn vào Xong ở trên cùng bên phải (ứng dụng dành cho thiết bị di động) hoặc chọn nút Gửi màu xanh lam (web).

***NOTE: Bạn có tài khoản Doanh nghiệp không? Bạn có thể hiển thị số điện thoại liên quan đến công việc khác với số được sử dụng trong cài đặt cá nhân để hiển thị trong thông tin liên hệ của hồ sơ của bạn. Chọn Chỉnh sửa Hồ sơ từ hồ sơ doanh nghiệp của bạn> Tùy chọn Liên hệ > Số điện thoại doanh nghiệp và nhập số doanh nghiệp của bạn vào trường nhất định. Chọn Xong để lưu lại.

 

Cách Thay Đổi Số Điện Thoại Của Bạn Trên Instagram Để Xác Thực Hai Yếu Tố

Mặc dù bạn có thể tắt và bật xác thực hai yếu tố cả từ ứng dụng dành cho thiết bị di động và từ web, nhưng bạn chỉ có thể thay đổi số điện thoại được sử dụng để xác thực hai yếu tố thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động. Nếu bạn thay đổi nó, nó sẽ tự động cập nhật số điện thoại bạn có trong thông tin cá nhân của bạn (dùng để đăng nhập).

****NOTE: Các hướng dẫn sau đây giả định rằng bạn đã bật xác thực hai yếu tố cho Instagram và muốn thay đổi số điện thoại hiện tại thành một số khác.

1. Trong khi đăng nhập vào tài khoản Instagram của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng menu ở góc trên cùng bên phải, sau đó là Cài đặt.

2. Nhấn vào Bảo mật.

3. Nhấn vào Xác thực hai yếu tố .

 

4. Nhấn vào BẬT bên cạnh Tin nhắn văn bản.

5. Nhấn vào Tin nhắn văn bản .

6. Xóa số điện thoại hiện tại của bạn trong trường nhất định và nhập số mới của bạn vào trường để thay thế.

 

7. Nhấn vào Tiếp theo .

8. Instagram sẽ gửi một mã qua tin nhắn văn bản đến số điện thoại mới mà bạn đã nhập để xác nhận thay đổi. Sau khi bạn nhận được mã, hãy nhập mã đó vào trường nhất định và nhấn Tiếp theo .

9. Tùy chọn lưu các mã khôi phục đã cho và nhấn Tiếp theo để hoàn tất quá trình.

 

Theo"Lifewire"

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận