Cách Thay Đổi Ngôn Ngữ Trên Thiết Bị Android

Cách Thay Đổi Ngôn Ngữ Trên Thiết Bị Android

Cách Thay Đổi Ngôn Ngữ Trên Thiết Bị Android

Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa nhiều ngôn ngữ

Thông tin cần biết

  • Đi tới Cài đặt > Hệ thống > Ngôn ngữ & Phương thức nhập > Ngôn ngữ > Thêm ngôn ngữ > Chọn ngôn ngữ và phương ngữ nếu có.
  • Mở ứng dụng mà bạn muốn nhập. Nhấn và giữ phím cách và chọn một ngôn ngữ.
  • Để thay đổi khu vực của bạn trong ứng dụng Cửa hàng Play, hãy nhấn vào biểu tượng menu> Tài khoản > Chọn quốc gia> làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Bài viết này nêu cách thay đổi ngôn ngữ Android của bạn từ tiếng Anh sang ngôn ngữ khác và cách thay đổi lại ngôn ngữ đó.

Cách Thay Đổi Ngôn Ngữ Trên Điện Thoại Của Bạn

Thay đổi ngôn ngữ chỉ mất một vài bước.

1. Đi tới Cài đặt .

2.  Nhấn vào Hệ thống .

3.  Nhấn vào Ngôn ngữ và phương thức nhập .

4.  Nhấn vào Ngôn ngữ .

5. Ngôn ngữ hiện tại được hiển thị.

6. Nhấn vào Thêm ngôn ngữ .