Cách Thay Đổi Kích Thước Văn Bản Trên Android

Cách Thay Đổi Kích Thước Văn Bản Trên Android

Cách Thay Đổi Kích Thước Văn Bản Trên Android

Giúp văn bản dễ đọc trong vài giây

Thông tin cần biết

  • Thay đổi kích thước văn bản của Android bằng cách đi tới Cài đặt  > Hiển thị > Nâng cao  > Kích thước phông chữ . Sử dụng thanh trượt để làm cho văn bản lớn hơn.
  • Bạn cũng có thể truy cập cài đặt kích thước phông chữ bằng cách đi tới Cài đặt  >  Trợ năng > Kích thước phông chữ .
  • Tính năng Phóng đại của Android: Đi tới Cài đặt  > Trợ năng > Phóng đại . Nhấn vào thanh trượt để bật.

Bài viết này sẽ giúp bạn thay đổi kích thước văn bản trên toàn hệ thống của Android và đưa ra các giải pháp thay thế để tăng kích thước văn bản hơn nữa hoặc cải thiện khả năng đọc.

Làm Cách Nào Để Thay Đổi Kích Thước Phông Chữ Trên Tin Nhắn Văn Bản Của Tôi Trên Android

Nếu bạn cảm thấy khó đọc văn bản trên điện thoại Android của mình hoặc nghĩ rằng văn bản lớn hơn sẽ thoải mái hơn, thì có một tin tốt: thật dễ dàng để thay đổi kích thước văn bản trên Android.

1. Mở ứng dụng Cài đặt .

2. Nhấn vào Hiển thị .

3. Nhấn vào Nâng cao , đây sẽ là tùy chọn cuối cùng trong phần Hiển thị .

4. Một danh sách các tùy chọn mở rộng sẽ xuất hiện. Nhấn vào Kích thước phông chữ .