Cách Thay Đổi Biểu Tượng Ứng Dụng Trên Android ( Phần Kết )

Cách Thay Đổi Biểu Tượng Ứng Dụng Trên Android ( Phần Kết )

Cách Thay Đổi Biểu Tượng Ứng Dụng Trên Android ( Phần Kết )

Bài viết gồm 2 phần

Tạo biểu tượng tùy chỉnh cho ứng dụng Android của bạn

Thông tin cần biết

  • Bạn có thể sử dụng Trình tạo lối tắt để tùy chỉnh các biểu tượng và tên ứng dụng trên bất kỳ thiết bị nào.
  • Đi tới Cài đặt> Chủ đề để tải xuống và áp dụng các gói biểu tượng trên thiết bị Samsung.
  • Bạn có thể tải xuống và cài đặt các biểu tượng tùy chỉnh thông qua Cửa hàng Google Play trên mọi thiết bị Android. Bạn có thể cần cài đặt trình khởi chạy để thay đổi các biểu tượng ứng dụng.

Bài viết này trình bày cách thay đổi các biểu tượng ứng dụng trên điện thoại thông minh Android của bạn, bao gồm cả cách áp dụng các biểu tượng tùy chỉnh trên điện thoại hoặc máy tính bảng Samsung.

Làm Cách Nào Để Bạn Thay Đổi Biểu Tượng Ứng Dụng Trên Android?

Ngay cả khi bạn đã cài đặt gói biểu tượng ứng dụng tùy chỉnh, bạn sẽ cần phải áp dụng gói này trước khi thấy bất kỳ thay đổi nào. Việc chỉ cài đặt gói biểu tượng không làm cho chúng hoạt động hoặc hiển thị.

         Lưu ý : Một số gói biểu tượng sẽ hiển thị lời nhắc ngay sau khi cài đặt, cho phép bạn áp dụng chúng. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng đều làm được điều này.

Thay Đổi Biểu Tượng Ứng Dụng Trong Ứng Dụng

Đôi khi, bạn có thể áp dụng các biểu tượng tùy chỉnh bằng công cụ đi kèm với các gói biểu tượng mà bạn cài đặt. Đây là cách thực hiện:

1. Mở ứng dụng biểu tượng cho gói bạn đã tải xuống. Chấp nhận bất kỳ yêu cầu quyền nào.

2. Tùy thuộc vào ứng dụng, bạn có thể thấy hoặc không thấy nút Áp dụng . Một số gói biểu tượng yêu cầu bạn phải có trình khởi chạy tùy chỉnh để sử dụng chúng.

Làm Thế Nào Để Bạn Thay Đổi Biểu Tượng Ứng Dụng Trên Samsung?

Nếu bạn chưa áp dụng các gói biểu tượng đã được cài đặt trước đó trên Samsung của mình, đây là cách kích hoạt hoặc hoán đổi chúng.

1. Mở Galaxy Themes bằng cách nhấp vào biểu tượng trong khay ứng dụng của bạn hoặc bằng cách đi tới Cài đặt> Chủ đề .

2. Nhấn vào nút menu ở trên cùng bên trái và chọn Nội dung của tôi .