Cách Tạo Tài Khoản Samsung.

Cách Tạo Tài Khoản Samsung.

Định vị và bảo vệ điện thoại của bạn, đồng thời truy cập các dịch vụ đặc biệt

Nội Dung Chính

  • Tới account.samsung.com trên trang web trong bất kỳ trình duyệt và chọn Tạo tài khoản .
  • Trên điện thoại Samsung của bạn, đi tới Cài đặt > Đám mây và tài khoản > Tài khoản > Thêm tài khoản > Tài khoản Samsung > Tạo tài khoản .
  • Với tài khoản Samsung, bạn có thể định vị, xóa, khóa và mở khóa điện thoại của mình từ xa cũng như sao lưu dữ liệu và sử dụng các ứng dụng độc quyền.

Bài viết này giải thích cách tạo tài khoản Samsung trong trình duyệt web hoặc sử dụng bất kỳ điện thoại thông minh Samsung nào .

Cách tạo tài khoản Samsung trên máy tính của bạn.

Bạn có thể tạo tài khoản Samsung trong quá trình thiết lập trên điện thoại của mình, nhưng bạn cũng có thể thực hiện trực tuyến thông qua máy tính của mình.

1. Vào trang web account.samsung.com trang web bất kỳ trình duyệt và chọn tạo tài khoản.

 

2. Đọc qua Điều khoản & Điều kiện, Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Quyền riêng tư của Samsung trên trang tiếp theo và chọn ĐỒNG Ý .