Cách Tải Biểu Tượng Cảm Xúc Iphone Cho Android Của Bạn

Cách Tải Biểu Tượng Cảm Xúc Iphone Cho Android Của Bạn

Cách Tải Biểu Tượng Cảm Xúc Iphone Cho Android Của Bạn

Người dùng HTC hoặc Android, hãy nhanh chóng cập nhật các biểu tượng cảm xúc cũ của bạn

Thông tin cần biết

  • Để sử dụng ứng dụng biểu tượng cảm xúc, hãy đi tới Cài đặt > Hệ thống > Ngôn ngữ và phương thức nhập > Bàn phím ảo > Quản lý bàn phím > chọn bàn phím biểu tượng cảm xúc.
  • Ngoài ra, hãy đi tới Cài đặt > Hiển thị > Kích thước và kiểu phông chữ> Phông chữ biểu tượng cảm xúc.

Bài viết này giải thích ba cách để cài đặt bộ biểu tượng cảm xúc iPhone trên điện thoại Android. Hướng dẫn áp dụng cho Android 10, 9.0 (Pie) và 8.0 (Oreo).

        Lưu ý : Nếu bạn vẫn muốn các phông chữ chính xác từ iOS, bạn có thể lấy chúng, nhưng bạn cần phải root thiết bị của mình. Các phông chữ iOS có sẵn thông qua ứng dụng gốc Magisk.

Cách Cài Đặt Bàn Phím Biểu Tượng Cảm Xúc Iphone Trên Android

Để tải biểu tượng cảm xúc của Apple, hãy tải xuống ứng dụng cài đặt bàn phím biểu tượng cảm xúc của iPhone trên Android. Bạn có ba lựa chọn:

  • Chọn ứng dụng biểu tượng cảm xúc : Một lựa chọn tốt nếu bạn cảm thấy thoải mái khi cài đặt ứng dụng trên Android.
  • Thử một ứng dụng biểu tượng cảm xúc phổ biến : Một lựa chọn tốt nếu bạn muốn dùng thử một ứng dụng và xem nó hoạt động như thế nào.
  • Sử dụng ứng dụng bàn phím mới với các biểu tượng cảm xúc khác nhau : Một số bàn phím, chẳng hạn như FancyKey, hỗ trợ tải xuống và sử dụng các bộ biểu tượng cảm xúc khác nhau.

Chọn Một Ứng Dụng Biểu Tượng Cảm Xúc

Tìm trong Cửa hàng Play để xem có điều gì nổi bật với bạn không. Không có ứng dụng nào trong số này giống với của Apple, nhưng chúng có thể thực sự gần gũi. Có thể có một phong cách bạn thích. Không thiếu các lựa chọn.

1. Truy cập cửa hàng Google Play và tìm kiếm bàn phím biểu tượng cảm xúc quả táo hoặc phông chữ biểu tượng cảm xúc quả táo .

2. Kết quả tìm kiếm sẽ bao gồm các ứng dụng phông chữ và bàn phím biểu tượng cảm xúc như Bàn phím biểu tượng cảm xúc Kika , Facemoji , Bàn phím biểu tượng cảm xúc Biểu tượng cảm xúc dễ thương và Phông chữ biểu tượng cảm xúc cho Flipfont 10 .