Cách Sử Dụng Xếp Hạng Thông Báo Thích Ứng Của Android 12

Cách Sử Dụng Xếp Hạng Thông Báo Thích Ứng Của Android 12

Cách Sử Dụng Xếp Hạng Thông Báo Thích Ứng Của Android 12

Sắp xếp lại các thông báo của bạn dựa trên việc sử dụng ứng dụng

Thông tin cần biết

  • Android 12 thay thế Thông báo thích ứng bằng Thông báo nâng cao
  • Kể từ phiên bản Android 12 beta, không thể xếp hạng thông báo theo cách thủ công.
  • Bạn vẫn có thể tắt các thông báo cụ thể.

Bài viết này cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng xếp hạng Thông báo thích ứng của Android 12.

Thông Báo Nâng Cao Thay Thế Thông Báo Thích Ứng

Android 10 đã thêm Thông báo thích ứng, một tính năng sử dụng AI để điều chỉnh thứ tự sắp xếp các thông báo. Android 12 thực hiện các thay đổi đối với Thông báo thích ứng và đổi tên thành Thông báo nâng cao, mặc dù thoạt nhìn sự khác biệt không rõ ràng.

Android 12 bổ sung một tính năng gọi là Thông báo nâng cao. Điều này đã gây ra một số nhầm lẫn vì Thông báo nâng cao là Thông báo thích ứng hiệu quả với một vài chỉnh sửa giao diện người dùng (do Android 12 hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm nên có thể thay đổi). Người dùng Android 12 đang tìm kiếm các tính năng của Thông báo thích ứng sẽ muốn sử dụng Thông báo nâng cao.

Một nguồn nhầm lẫn khác là nút chuyển đổi Xếp hạng thông báo thích ứng được bao gồm trong chế độ nhà phát triển của bản xem trước dành cho nhà phát triển của Android 12. Tính năng này không còn xuất hiện trong bản beta và có lẽ sẽ không xuất hiện trong bản phát hành cuối cùng của Android 12.

Cách Sử Dụng Thông Báo Nâng Cao Của Android 12

Đây là cách bật tính năng Thông báo nâng cao mới.

1. Vuốt lên từ màn hình chính của Android để mở trình khởi chạy ứng dụng.

2. Nhấn vào ứng dụng Cài đặt .

3. Chọn Thông báo .

4. Cuộn xuống dưới cùng để tìm cài đặt Thông báo nâng cao . Nhấn vào nút gạt để bật Thông báo nâng cao.