Cách Sử Dụng Ứng Dụng Samsung My Files.

Cách Sử Dụng Ứng Dụng Samsung My Files.

Dễ dàng tìm thấy các bản tải xuống và tệp trên thiết bị Samsung Galaxy.

Nếu bạn sử dụng Samsung Galaxy, ứng dụng Samsung My Files được cài đặt sẵn trên điện thoại Galaxy của bạn. Ứng dụng này giúp bạn dễ dàng sắp xếp mọi tệp được lưu trữ trên thiết bị của mình. Samsung My Files rất dễ sử dụng và đó là một cách tuyệt vời để dọn dẹp điện thoại của bạn nếu bạn có xu hướng tải xuống nhiều thứ.

Chú ý: Ứng dụng Tệp của tôi đã có từ lâu. Nếu bạn có ít nhất một chiếc Samsung Galaxy 3, ứng dụng này phải có trên điện thoại của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống từ Cửa hàng Google Play nếu bạn có thiết bị tương thích.

Làm Thế Nào Để Tìm Ứng Dụng Tệp Của Tôi?

Trừ khi bạn tạo lối tắt, ứng dụng Tệp của tôi có thể bị chôn vùi. Đây là cách tìm nó.

1. Mở Ngăn kéo ứng dụng . Bạn có thể thực hiện việc này thông qua nhiều phương pháp khác nhau, tùy thuộc vào thiết bị. Bạn có thể chạm vào Ứng dụng , chạm và giữ một phần trống của màn hình chính hoặc vuốt lên hoặc xuống từ màn hình chính.

2. Nếu bạn không thấy Tệp của tôi , hãy vuốt sang trái hoặc phải để chuyển qua các ứng dụng của bạn. Nó cũng có thể nằm trong một thư mục, vì vậy hãy tìm trong Samsung hoặc Tools nếu bạn không thấy nó trong Ngăn kéo ứng dụng.

3. Sau khi bạn tìm thấy nó, hãy nhấn vào Tệp của tôi để mở ứng dụng. Từ đây, bạn có thể sử dụng nó cho nhiều chức năng khác nhau.