Cách Sử Dụng Trợ Lý Google Từ Màn Hình Khóa Của Bạn

Cách Sử Dụng Trợ Lý Google Từ Màn Hình Khóa Của Bạn

Cách Sử Dụng Trợ Lý Google Từ Màn Hình Khóa Của Bạn

Nhận trợ giúp mà không cần mở khóa điện thoại của bạn

Thông tin cần biết

  • Nói, "Này Google, hãy mở cài đặt Trợ lý". Chọn Cá nhân hóa . Bật kết quả cá nhân trên Màn hình khóa .
  • Sau đó, bạn có thể sử dụng lệnh thoại khi điện thoại bị khóa để gửi tin nhắn, gọi điện và đặt câu hỏi khi điện thoại bị khóa.
  • Bạn vẫn cần mở khóa thiết bị của mình để thanh toán, Google Photos, yêu cầu mở các ứng dụng khác và thông tin về tên hoặc địa chỉ của bạn.

Bài viết này trình bày cách truy cập Trợ lý Google trên màn hình khóa trên thiết bị Android chạy Android 9.0 trở lên.

Cách Nhận Kết Quả Cá Nhân Trên Màn Hình Khóa Của Bạn

Bật kết quả cá nhân trên màn hình khóa có nghĩa là bạn có thể sử dụng Trợ lý Google khi khóa điện thoại của mình để thực hiện bất kỳ điều gì từ gửi email đến đặt câu hỏi về lịch của bạn.

1. Nói "Hey Google, mở cài đặt Trợ lý" hoặc "OK Google, mở cài đặt Trợ lý". Bạn cũng có thể mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại thông minh của mình và tìm kiếm cài đặt Trợ lý Google.

2. Chọn Cá nhân hóa .