Cách Sử Dụng Tính Năng Kiểm Tra Mật Khẩu Của Google Dành Cho Android

Cách Sử Dụng Tính Năng Kiểm Tra Mật Khẩu Của Google Dành Cho Android

Cách Sử Dụng Tính Năng Kiểm Tra Mật Khẩu Của Google Dành Cho Android

Tìm hiểu nếu và khi nào bạn nên thay đổi mật khẩu của mình trên Android

Thông tin cần biết

  • Đi tới Cài đặt > Google > Tự động điền > Tự động điền với Google > Mật khẩu > Kiểm tra mật khẩu . Nhấn Tiếp tục và xác minh danh tính của bạn.
  • Trên màn hình Mật khẩu , hãy nhấn vào một ứng dụng hoặc dịch vụ và xác minh danh tính của bạn để xem, chỉnh sửa hoặc xóa mật khẩu.
  • Ngoài ra, hãy truy cập phiên bản web của Trình quản lý mật khẩu của Google và chọn Đi tới Kiểm tra mật khẩu .

Bài viết này giải thích cách sử dụng tính năng Kiểm tra mật khẩu của Google dành cho Android 7 trở lên. Bạn cũng có thể truy cập tính năng Kiểm tra mật khẩu của Google từ trình duyệt web.

Làm Cách Nào Để Sử Dụng Tính Năng Kiểm Tra Mật Khẩu Của Google?

Làm theo các bước sau để chạy Kiểm tra mật khẩu của Google trên Android:

1. Mở ứng dụng Cài đặt và nhấn vào Google .

2. Nhấn vào Tự động điền .

3. Nhấn vào Tự động điền với Google .

4. Nhấn vào Mật khẩu .

Nếu tính năng tự động điền chưa được bật, hãy nhấn vào Sử dụng tính năng Tự động điền với Google ở đầu màn hình.

5. Nhấn vào Kiểm tra mật khẩu .

6. Nhấn vào Kiểm tra lại mật khẩu .