Cách Sử Dụng Menu Cài Đặt Nhanh Trên Android (P2)

Cách Sử Dụng Menu Cài Đặt Nhanh Trên Android (P2)

Cách Sử Dụng Menu Cài Đặt Nhanh Trên Android (P2)

Bài viết gồm 2 phần

Sử dụng các phím tắt tích hợp sẵn của Android để di chuyển nhanh

Diễn Viên

Nếu đã cài đặt Chromecast và Google Home, bạn có thể sử dụng ô Truyền để nhanh chóng kết nối với thiết bị Chromecast. Mặc dù bạn có thể kết nối từ ứng dụng (chẳng hạn như Google Play, Netflix hoặc Pandora), kết nối trước rồi sau đó truyền giúp bạn tiết kiệm thời gian và điều hướng dễ dàng hơn một chút.