Cách Sử Dụng Chế Độ Không Làm Phiền Của Samsung.

Cách Sử Dụng Chế Độ Không Làm Phiền Của Samsung.

Tạm dừng tin nhắn, cuộc gọi và thông báo trên điện thoại Galaxy của bạn

Tính năng Không làm phiền của Android là một cách tiện lợi để báo lại tất cả hoặc hầu hết các thông báo của bạn. Cho dù bạn cần nghỉ ngơi để hoàn thành một số công việc, cần rời khỏi màn hình hay đi ngủ, chế độ Không làm phiền có thể giúp bạn tập trung.

Chế độ Không làm phiền của Samsung trên điện thoại Galaxy hoạt động hơi khác so với Android gốc. Tính năng này rất dễ bật và tắt và nó có một số cài đặt bạn có thể cá nhân hóa. Đây là cách sử dụng Không làm phiền trên Samsung.

Chú ý: Các hướng dẫn này áp dụng cho điện thoại thông minh Samsung Galaxy chạy Android 9.0 Pie, 8.0 Oreo và 7.0 Nougat.

Cách Bật Và Tắt Chế Độ Không Làm Phiền Của Samsung.

Giống như các điện thoại thông minh Android gốc, bạn có thể dễ dàng truy cập chế độ Không làm phiền của Samsung thông qua Cài đặt và Cài đặt nhanh.

1. Vuốt xuống hai lần từ đầu màn hình để chuyển đến Cài đặt nhanh. (Vuốt xuống một lần sẽ hiển thị bất kỳ thông báo nào bạn có thể có.)

Chú ý: Nếu bạn không thấy biểu tượng Không làm phiền, hãy vuốt sang trái để chuyển đến màn hình thứ hai. 

2. Nhấn vào biểu tượng Không làm phiền để bật.

3. Nhấn và giữ Không làm phiền để truy cập cài đặt của nó.

4. Làm theo các bước ở trên và nhấn vào biểu tượng Không làm phiền để tắt.

Cách Thay Thế Để Truy Cập Chế Độ Không Làm Phiền

1. Ngoài ra, hãy đi tới Cài đặt > Thông báo > Không làm phiền .

2. Nhấn vào Bật ngay để bật. Nhấn lại để tắt.