Cách Sử Dụng Airtags Với Android

Cách Sử Dụng Airtags Với Android

Cách Sử Dụng Airtags Với Android

Android có thể đọc và giúp tìm thẻ AirTags bị mất

Thông tin cần biết

  • Bạn không thể thiết lập AirTags bằng thiết bị Android và không có cách chính thức nào để theo dõi AirTag với Android.
  • Để tìm AirTag bị mất bằng thiết bị Android, hãy cài đặt máy quét Bluetooth và tìm thiết bị Bluetooth không tên được sản xuất bởi Apple, Inc. 
  • Nếu bạn tìm thấy AirTag của người khác, hãy chạm vào mặt trắng của điện thoại để xem số điện thoại hoặc tin nhắn từ chủ sở hữu của AirTag.

Bài viết này giải thích cách sử dụng AirTags với thiết bị Android. Thẻ AirTags được thiết kế để sử dụng với các thiết bị của Apple và chỉ có đầy đủ chức năng với iPhone mới hơn, nhưng bạn có thể sử dụng chúng ở một mức độ hạn chế với Android.

Apple Airtags Có Hoạt Động Với Android Không?

AirTags khác với các trình theo dõi Bluetooth khác như Tile vì chúng dựa trên chip U1 của Apple để cung cấp đầy đủ chức năng. Chức năng bị hạn chế ở iPhone thiếu chip U1 và nó thậm chí còn hạn chế hơn ở các thiết bị không phải của Apple. Bạn cần iPhone, iPad hoặc Mac để thiết lập AirTags, vì chúng yêu cầu ứng dụng Tìm của tôi chỉ khả dụng cho các thiết bị của Apple. Bạn cũng cần iPhone, iPad hoặc Mac để đặt AirTags vào Chế độ mất hoặc tìm AirTags của bạn trên bản đồ, vì cả hai chức năng đó đều yêu cầu ứng dụng Tìm của tôi.

Cách Sử Dụng Airtags Với Android

Vì ứng dụng Tìm của tôi không khả dụng cho Android nên bạn không thể làm gì nhiều với AirTags và điện thoại Android. Thậm chí không có cách chính thức để quét AirTag bị mất bằng điện thoại Android. Bạn có thể thấy AirTag bị mất trên bản đồ nếu bạn có máy Mac, nhưng bạn sẽ không có bất kỳ cách nào để thu hẹp vị trí của AirTag khi bạn đến vùng lân cận trừ khi bạn có iPhone. Có một cách giải quyết nếu bạn cài đặt máy quét Bluetooth trên điện thoại Android của mình, nhưng nó không lý tưởng hơn.

Một cách khác mà bạn có thể sử dụng AirTags với Android là quét một AirTag bị mất nếu bạn tình cờ tìm thấy. Điều này vẫn không mạnh mẽ như nếu bạn đang sử dụng iPhone, nhưng nó cho phép bạn xem số điện thoại hoặc tin nhắn mà chủ sở hữu AirTag đã nhập khi họ đặt AirTag của họ vào Chế độ mất, vì vậy nó có thể giúp bạn trả lại AirTag và mục được kết nối của nó với chủ sở hữu.

Cách Quét Thẻ Airtags Với Android

Ứng dụng Tìm của tôi cho phép iPhone quét AirTags ở mức độ chính xác cao nếu iPhone có chip U1 hoặc ở mức độ chính xác thấp hơn nếu iPhone không có chip đó. Để quét AirTags bằng Android, bạn cần cài đặt ứng dụng quét Bluetooth. Với ứng dụng máy quét Bluetooth, bạn có thể tìm thiết bị Bluetooth chưa được đặt tên do Apple sản xuất và sử dụng cường độ tín hiệu của thiết bị đó để định vị thiết bị đó.

Dưới đây là cách quét AirTags với Android:

1. Sử dụng ứng dụng Tìm của tôi trên máy Mac của bạn để nhận vị trí đã biết cuối cùng của thẻ AirTag bị mất của bạn và đi đến vị trí đó.

   Lưu ý : Nếu bạn đang giúp tìm kiếm AirTag của người khác, hãy yêu cầu họ cung cấp cho bạn vị trí.

2. Cài đặt ứng dụng máy quét Bluetooth trên điện thoại của bạn.

3. Mở máy quét Bluetooth và kiểm tra các thiết bị cục bộ.

   Lưu ý : Điều này sẽ hiển thị cho bạn mọi thiết bị Bluetooth gần đó, không chỉ AirTag.

4. Tìm một thiết bị chưa được đặt tên và kiểm tra thông tin chi tiết của nó.

5. Kiểm tra dữ liệu cụ thể của nhà sản xuất của thiết bị chưa được đặt tên để tìm mục nhập có nội dung Apple, Inc. hoặc hiển thị logo Apple.

   Lưu ý : Nếu mục nhập không có nội dung Apple, Inc., hãy di chuyển xung quanh khu vực và cố gắng tìm một mục nhập không tên khác. AirTags và các thiết bị Bluetooth khác của Apple đều cho biết Apple, Inc. trong dữ liệu cụ thể của nhà sản xuất.

6. Di chuyển xung quanh trong cùng một vùng lân cận trong khi quan sát cường độ tín hiệu của thiết bị mà bạn nghi ngờ có thể là AirTag.

   Lưu ý : Một số máy quét Bluetooth bao gồm radar hoặc chế độ hình ảnh hóa mà bạn có thể chọn để giúp tìm các thiết bị lân cận.

7. Cường độ tín hiệu sẽ tăng lên khi bạn đến gần AirTag và giảm dần khi bạn ra xa hơn.

   Lưu ý : Máy quét sẽ không thể cung cấp cho bạn một hướng đi, chỉ có một ý tưởng sơ bộ về khoảng cách bạn đang ở.

8. Sau khi bạn xác định vị trí của AirTag, hãy quét nó bằng đầu đọc NFC trong điện thoại của bạn để xác minh rằng đó là thẻ bạn đang tìm kiếm.