Cách Sắp Xếp Thứ Tự Các Ứng Dụng Trên Android

Cách Sắp Xếp Thứ Tự Các Ứng Dụng Trên Android

Cách Sắp Xếp Thứ Tự Các Ứng Dụng Trên Android

Sắp xếp các ứng dụng của bạn theo thứ tự bảng chữ cái

Thông tin cần biết

  • Để sắp xếp các ứng dụng Android theo thứ tự bảng chữ cái, hãy mở màn hình Ứng dụng và nhấn vào biểu tượng dấu chấm lửng> Bố cục hiển thị > Danh sách theo bảng chữ cái .
  • Bạn có thể sắp xếp ứng dụng trên máy tính bảng Samsung Galaxy chạy Android bằng phương pháp tương tự.
  • Sử dụng thư mục ứng dụng, xóa ứng dụng, tìm ứng dụng ẩn và tùy chỉnh biểu tượng là những cách bổ sung để sắp xếp thiết bị Android của bạn.

Bài viết này trình bày quy trình cách sắp xếp ứng dụng theo thứ tự bảng chữ cái trên điện thoại thông minh và máy tính bảng Android. Bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin về các cách bổ sung để tổ chức tốt nhất các ứng dụng Android và những việc cần làm nếu bạn có thiết bị Samsung Galaxy Android.

          Lưu ý : Lời khuyên chung về ứng dụng trên trang này áp dụng cho tất cả các mẫu điện thoại thông minh và máy tính bảng Android.

Làm Cách Nào Để Sắp Xếp Các Ứng Dụng Của Tôi Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái?

Mặc dù bạn không thể tự động sắp xếp tất cả các ứng dụng trên Màn hình chính theo thứ tự bảng chữ cái, nhưng bạn có thể thực hiện việc này với danh sách ứng dụng của mình trên màn hình Ứng dụng.

Đây là cách sắp xếp ứng dụng Android của bạn theo thứ tự bảng chữ cái trên màn hình Ứng dụng.

1. Nhấn vào biểu tượng Ứng dụng để mở màn hình Ứng dụng. Đó là biểu tượng trông giống như một vòng tròn màu trắng với sáu chấm màu xanh lam.

Một số thiết bị Android cũng hỗ trợ chuyển sang màn hình Ứng dụng bằng cách vuốt lên khi đang ở trên Màn hình chính.

2. Nhấn vào biểu tượng dấu chấm lửng ở góc trên cùng bên phải.

3. Nhấn vào Bố cục hiển thị .

Nếu điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng Android của bạn thiếu mục menu này, hãy chuyển sang bước tiếp theo.