Cách Sao Lưu Điện Thoại Android Của Bạn

Cách Sao Lưu Điện Thoại Android Của Bạn

Cách Sao Lưu Điện Thoại Android Của Bạn

Hãy chắc chắn rằng thông tin của bạn an toàn và có thể truy cập được

Thông tin cần biết :

  • Đi tới Cài đặt > Đám mây và tài khoản > Sao lưu và khôi phục (hoặc Hệ thống > Sao lưu trên một số điện thoại).
  • Chọn các tùy chọn bạn muốn sao lưu tự động.

Bài viết cho biết cách tự động sao lưu điện thoại Android của bạn. Nó cũng bao gồm thông tin về cách sao lưu bằng ứng dụng của bên thứ ba và cách sao lưu ảnh theo cách thủ công. Thông tin này áp dụng cho điện thoại chạy Android Pie, Oreo hoặc Nougat.

Cách Tự Động Sao Lưu Điện Thoại Android

Sao lưu dữ liệu Android rất đơn giản. Google lưu trữ hầu hết các tùy chọn và dữ liệu  của bạn trên đám mây , giúp bạn dễ dàng chuyển dữ liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác, chẳng hạn như khi bạn mua điện thoại mới.

Miễn là thiết bị Android của bạn sử dụng email chính của bạn, gần như mọi thứ trong bộ ứng dụng Google, bao gồm Lịch, Danh bạ, Gmail và các ứng dụng khác của Google, được thiết lập để tự động sao lưu. Theo mặc định,điện thoại Android của bạn được đặt tự động sao lưu dữ liệu. Làm theo các bước sau để đảm bảo cài đặt chính xác.

1. Nhấn vào ứng dụng Cài đặt để mở cài đặt Android.

2. Đi tới Đám mây và tài khoản , nhấn vào Sao lưu và khôi phục . Nếu tùy chọn đó không có trên thiết bị của bạn, hãy chọn Hệ thống > Sao lưu .

Các tùy chọn cho mỗi điện thoại là khác nhau, vì vậy bạn cần tìm cài đặt này.

3. Chọn các tùy chọn sao lưu bạn muốn. Nhiều điện thoại hiển thị lần cuối cùng dữ liệu được sao lưu, cũng như cách sao lưu thủ công.