Cách Quản Lý Thông Báo Trên YouTube

Cách Quản Lý Thông Báo Trên YouTube

Nền tảng chia sẻ video YouTube giúp bạn dễ dàng cập nhật các video và kênh yêu thích của mình bằng cách gửi thông báo khi có nội dung hoặc bản cập nhật mới. YouTube gửi thông báo về các kênh bạn đã đăng ký cũng như những kênh bạn có thể quan tâm.

Nếu bạn đang ngập trong các cảnh báo, thật dễ dàng để quản lý số lượng và loại thông báo mà YouTube gửi cho bạn và đặt tùy chọn của bạn.

Cùng tham khảo bài viết sau để được hướng dẫn về cách quản lý thông báo từ YouTube trên máy tính để bàn cũng như các ứng dụng YouTube dành cho iOS và Android.

 

Quản Lý Thông Báo Chung Trên YouTube Desktop

Chọn những gì YouTube thông báo cho bạn bằng cách đặt một số thông số kỹ thuật chung.

****NOTE: Truy cập tất cả các thông báo hiện tại của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách chọn chuông trên trang YouTube bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn.

1. Mở YouTube trên máy tính để bàn và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

2. Ở đầu màn hình, hãy chọn ảnh hồ sơ của bạn .

3. Chọn Cài đặt .

 

4. Chọn Thông báo .

 

5. Khu vực Thông báo chung cho phép bạn đặt tùy chọn của mình về những cảnh báo bạn nhận được trên thiết bị di động hoặc máy tính để bàn của mình. Bật hoặc tắt cảnh báo về đăng ký, video được đề xuất, hoạt động trên kênh của bạn , hoạt động trên nhận xét của bạn, trả lời nhận xét, đề cập hoặc hoạt động trên các kênh khác.

6. Khu vực Thông báo qua email là nơi bạn cho phép nhận email về tất cả hoạt động YouTube mà bạn yêu cầu. Bật tùy chọn này nếu bạn muốn nhận những email này hoặc tắt nếu bạn không muốn.

7. Bật hoặc tắt nếu bạn muốn nhận thông báo về đăng ký, cập nhật sản phẩm hoặc cập nhật về kênh của mình.

 

Quản Lý Thông Báo Kênh

Khi đăng ký một kênh, bạn sẽ tự động nhận được tất cả thông báo về hoạt động của kênh đó. Thật dễ dàng để tắt các cài đặt này hoặc điều chỉnh tùy chọn của bạn.

1. Truy cập trang của kênh.

****NOTE: Nếu bạn chưa đăng ký trang, hãy chọn  Đăng ký . Khi đăng ký một kênh, bạn sẽ tự động nhận được thông báo được cá nhân hóa.

2. Nhấp vào chuông Thông báo  để chuyển giữa Tất cả thông báo , Thông báo được cá nhân hóa và Không có .

 

****NOTE: Các thông báo được cá nhân hóa sẽ khác nhau tùy theo người dùng. YouTube sử dụng nhiều tín hiệu khác nhau để quyết định thời điểm gửi thông báo cho bạn. Điều này bao gồm lịch sử xem của bạn, tần suất bạn xem một số kênh nhất định, mức độ phổ biến của một số video và tần suất bạn mở thông báo.

 

Quản Lý Thông Báo Của YouTube Trên Ứng Dụng

Thông báo cũng có thể được quản lý thông qua ứng dụng YouTube dành cho iOS hoặc Android trên điện thoại thông minh của bạn.

1. Mở ứng dụng YouTube .

2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn (ở đầu màn hình).

3. Nhấn vào Cài đặt.

4. Nhấn vào Thông báo . Bật bất kỳ thứ gì bạn muốn nhận thông báo và tắt những gì bạn không muốn xem.

 

Quản Lý Thông Báo Kênh Trên Ứng Dụng YouTube

Dễ dàng quản lý thông báo cho các kênh bạn đã đăng ký trên ứng dụng iOS hoặc Android.

1. Nhấn vào  Đăng ký  (ở cuối màn hình).

2. Ở đầu trang, nhấn vào Tất cả .

3. Nhấn vào Quản lý .

4. Nhấn vào chuông Thông báo bên cạnh mỗi kênh để bật hoặc tắt thông báo.

****NOTE: Bạn sẽ không nhận được thông báo khi khán giả của kênh được đặt là dành cho trẻ em, vì vậy không cần điều chỉnh cài đặt thông báo.

Theo"Lifewire"

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận