Cách Mở Khóa Điện Thoại Samsung Galaxy Của Bạn

Cách Mở Khóa Điện Thoại Samsung Galaxy Của Bạn

Nội Dung Chính

- Từng bước: Tìm số IMEI Samsung Galaxy của bạn.

- Mở khóa thông qua nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Sử dụng dịch vụ mở khóa nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba.
- Mở khóa tại một cửa hàng sữa chữa.

Sử dụng điện thoại Samsung Galaxy của bạn trên một nhà cung cấp dịch vụ mới với các bước sau:

Khi bạn mua điện thoại thông minh, thiết bị thường bị khóa với mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Điều đó có nghĩa là điện thoại chỉ có thể hoạt động với nhà cung cấp dịch vụ mà bạn đã mua điện thoại, ngay cả khi nó tương thích với mạng khác. Nếu bạn biết cách mở khóa điện thoại Samsung, bạn có thể sử dụng nó với nhà cung cấp dịch vụ mà bạn chọn.

Chú ý: Thông tin trong bài viết này áp dụng cho tất cả các mẫu điện thoại thông minh Samsung Galaxy.

Cách Lấy Số IMEI Samsung Galaxy Của Bạn.

Bạn sẽ cần số IMEI của thiết bị để bắt đầu. Bạn có thể tìm thấy số này trong cài đặt của thiết bị hoặc bạn có thể làm như sau:

1. Mở ứng dụng điện thoại của bạn vào bàn phím.

2. Nhập *#06# . Điện thoại của bạn sẽ ngay lập tức chuyển đến màn hình có số IMEI và MEID.

3. Viết ra toàn bộ số IMEI (mặc dù bạn thường chỉ cần 15 chữ số đầu tiên), sau đó nhấn OK để quay lại bàn phím điện thoại.

Chú ý: Số IMEI còn được gọi là số sê-ri, đôi khi được liệt kê là S/N, trên một số thiết bị Samsung Galaxy.