Cách Lấy Lại Số Điện Thoại Đã Xóa Trên Android

Cách Lấy Lại Số Điện Thoại Đã Xóa Trên Android

Cách Lấy Lại Số Điện Thoại Đã Xóa Trên Android

Tìm hiểu cách khôi phục danh bạ và số điện thoại bị mất trên Android

Thông tin cần biết

  • Đi tới trang Tài khoản Google > Mọi người & Chia sẻ > Danh bạ > Danh bạ > Menu > Thùng rác .
  • Trên Samsung, mở Điện thoại > Danh bạ > Menu > Quản lý Danh bạ > Nhập hoặc Xuất Danh bạ .
  • Bạn cũng có thể sử dụng công cụ khôi phục phần mềm trên máy tính để bàn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quá trình khôi phục số điện thoại bị xóa hoặc bị mất trên thiết bị Android và Samsung.

Cách Lấy Lại Số Điện Thoại Đã Xóa Trên Android

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể khôi phục số điện thoại và thông tin liên hệ nếu điện thoại mới của bạn không đồng bộ hóa đúng cách hoặc bạn vô tình xóa một số quan trọng,

Cách Khôi Phục Số Điện Thoại Bằng Tài Khoản Google Của Bạn

Khi bạn thiết lập Android lần đầu tiên, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google để sử dụng các ứng dụng và dịch vụ của Google, chẳng hạn như Cửa hàng Play. Danh bạ của bạn được sao lưu tự động vào tài khoản Google của bạn trên đám mây, điều này có nghĩa là mọi số điện thoại bị mất hoặc bị xóa vẫn có thể khả dụng.

        Lưu ý : Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Google trên thiết bị của mình ít nhất một lần trước đây, vì bất kỳ lý do gì, phương pháp này sẽ không khả dụng với bạn.

Để khôi phục số điện thoại hoặc danh bạ đã xóa, bạn cần sử dụng tính năng Cài đặt tài khoản Google. Điều này có thể được thực hiện trên cả điện thoại và máy tính.

1. Trên máy tính hoặc điện thoại, hãy truy cập trang Tài khoản Google . Nếu bạn chưa đăng nhập vào cùng một tài khoản Google mà bạn sử dụng trên điện thoại của mình, hãy đảm bảo làm như vậy. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản khác hoặc tài khoản cơ quan, trước tiên bạn cần đăng xuất.

2. Sử dụng menu ở trên cùng trên thiết bị di động hoặc ở bên cạnh trên máy tính để bàn, mở Mọi người & Chia sẻ .