Cách Kiểm Tra RAM Trong Android

Cách Kiểm Tra RAM Trong Android

Cách Kiểm Tra RAM Trong Android

Tìm hiểu xem Android của bạn đang sử dụng bao nhiêu RAM

Thông tin cần biết

  • Nhấn vào Cài đặt> Giới thiệu về điện thoại> RAM để xem dung lượng RAM mà điện thoại của bạn có.
  • Nhấn Cài đặt> Giới thiệu về điện thoại> Phiên bản xây dựng nhiều lần để kích hoạt Tùy chọn nhà phát triển để xem thông tin RAM nâng cao.
  • Đóng các ứng dụng và tiện ích không cần thiết để giải phóng bộ nhớ RAM nhanh chóng.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách kiểm tra điện thoại thông minh Android của bạn có bao nhiêu RAM cũng như xem cách hiển thị lượng RAM đang sử dụng tại một thời điểm. Nó cũng xem xét cách giải phóng RAM.

Điện Thoại Thông Minh Android Của Tôi Có Bao Nhiêu RAM?

Thật hữu ích khi biết điện thoại thông minh của bạn sử dụng bao nhiêu RAM trong việc sử dụng hàng ngày nhưng điểm khởi đầu tốt cũng là biết điện thoại Android của bạn phải xử lý bao nhiêu RAM. Đây là nơi cần xem để biết điện thoại của bạn có bao nhiêu RAM.

1. Trên điện thoại thông minh của bạn, hãy nhấn vào Cài đặt .

2. Nhấn vào Giới thiệu về điện thoại .

Bạn có thể cần phải cuộn xuống để tìm tùy chọn này. Nó thường ở cuối menu Cài đặt.

3. Tìm kiếm một thống kê được liệt kê dưới dạng RAM. Điều đó cho biết điện thoại Android của bạn có bao nhiêu RAM.