Cách Kiểm Tra Các Bản Cập Nhật Trên Điện Thoại Android Của Bạn

Cách Kiểm Tra Các Bản Cập Nhật Trên Điện Thoại Android Của Bạn

Cách Kiểm Tra Các Bản Cập Nhật Trên Điện Thoại Android Của Bạn

Kiểm tra bản cập nhật hệ thống để tải phiên bản Android mới nhất

Thông tin cần biết

  • Trên hầu hết các điện thoại Android: Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu về Điện thoại > Cập nhật hệ thống > Kiểm tra bản cập nhật và nhấn để bắt đầu.
  • Quá trình cập nhật diễn ra trong vài phút và khởi động lại điện thoại.

Bài viết này mô tả cách kiểm tra các bản cập nhật trên điện thoại Android của bạn trên các phiên bản Android mới nhất; hướng dẫn có thể khác nhau một chút giữa các nhà sản xuất.

Cách Kiểm Tra Các Bản Cập Nhật Android

Làm theo các bước sau cũng sẽ cho bạn biết điện thoại thông minh của bạn đang chạy phiên bản Android nào.

1. Mở  ứng dụng Cài đặt .

    Lưu ý : Các thiết bị của Samsung có thể hiển thị thông báo Cập nhật phần mềm. Nếu không, hãy nhấn Cài đặt > Cập nhật phần mềm để xem có bản cập nhật hay không.

2. Nhấn vào Hệ thống . Trên một số điện thoại, chạm vào Giới thiệu về điện thoại , sau đó chuyển sang Bước 4. Trên một số điện thoại Samsung, chạm vào Cập nhật hệ thống , sau đó chuyển sang Bước 5.

3. Nhấn vào Giới thiệu về điện thoại .

          Lưu ý : Trên một số điện thoại Android, chạm vào Nâng cao , sau đó chọn Cập nhật hệ thống .

4. Nhấn vào Cập nhật hệ thống . Điện thoại có thể hiển thị các cụm từ khác nhau, chẳng hạn như trong ví dụ LineageOS này.