Cách Khôi Phục Tin Nhắn Văn Bản Đã Xóa Trên iPhone

Cách Khôi Phục Tin Nhắn Văn Bản Đã Xóa Trên iPhone

- Tin nhắn văn bản của bạn có thể có một số thông tin thực sự quan trọng trong đó! Nếu bạn đã xóa một số văn bản để giải phóng dung lượng trên iPhone của mình và vô tình xóa một văn bản quan trọng. Có ba cách tiềm năng để khôi phục tin nhắn văn bản đã xóa. Bạn có thể khôi phục iPhone của mình về thời điểm trước khi tin nhắn bị xóa, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của mình và bạn có thể sử dụng ứng dụng của bên thứ ba. Nhưng ở đây mình sẽ giới thiệu cách khôi phục dễ dàng nhất là Khôi phục văn bản đã xóa bằng bản sao lưu iCloud

Đây có lẽ là cách đơn giản và nhanh nhất để khôi phục văn bản bị thiếu. Nếu bạn có một sao lưu iCloud từ thời gian trước khi bạn xóa các văn bản, bạn có thể lấy lại bằng cách khôi phục điện thoại của bạn với sao lưu iCloud.

- Mở Settings, nhấn vào thẻ ID Apple của bạn ở trên cùng, chọn  iCloud > Manage Storage > Backups . Bạn sẽ thấy danh sách các bản sao lưu cho các thiết bị của mình và có thể nhấn vào một bản sao lưu dành cho iPhone của bạn để xem thời điểm nó được sao lưu lần cuối. 

- Bạn sẽ phải đặt lại iPhone của mình về cài đặt gốc và thiết lập lại, chọn khôi phục từ bản sao lưu iCloud của bạn trong quá trình này. Lưu ý rằng bạn sẽ mất mọi thứ sau khi sao lưu, vì vậy tôi hy vọng những văn bản đó thực sự quan trọng

- Để đặt lại iPhone của bạn, hãy vào  General > Reset > Erase All Content and Settings. Sau khi iPhone của bạn khởi động lại và bắt đầu quá trình thiết lập, hãy chọn khôi phục từ bản sao lưu iCloud và chọn bản sao lưu từ trước khi bạn xóa tin nhắn văn bản của mình. 

iphone backup

 

Mr.Nhut - Theo Macworld.com

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận