Cách Hủy Đăng Ký Khỏi Ứng Dụng Trên Android

Cách Hủy Đăng Ký Khỏi Ứng Dụng Trên Android

Cách Hủy Đăng Ký Khỏi Ứng Dụng Trên Android

Quản lý đăng ký và cài đặt tự động gia hạn

Thông tin cần biết

  • Nhấn vào Cửa hàng Google Play > Hồ sơ > Thanh toán và đăng ký > Đăng ký > Hủy đăng ký .
  • Xem đăng ký của bạn bằng cách nhấn vào Cửa hàng Google Play > Hồ sơ > Thanh toán và đăng ký > Đăng ký .
  • Đăng ký là một cách hữu ích để đạt được các tính năng bổ sung với một khoản phí hàng tháng, miễn là bạn không chi tiêu quá mức.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách hủy đăng ký ứng dụng trên Android và cách tắt tính năng tự động gia hạn.

Làm Cách Nào Để Hủy Đăng Ký Khỏi Ứng Dụng?

Nếu bạn đã đăng ký một ứng dụng trên điện thoại Android của mình, bạn cũng nên biết cách hủy đăng ký nếu bạn đã thay đổi quyết định hoặc chỉ muốn tạm dừng đăng ký trong một thời gian. Đây là cách thực hiện việc này thông qua điện thoại Android của bạn.

1. Trên điện thoại Android của bạn, hãy nhấn vào Cửa hàng Google Play .

2. Nhấn vào ảnh hồ sơ tài khoản Google của bạn.

3. Nhấn vào Thanh toán và đăng ký .