Cách Giữ Các Video YouTube Ở Chế Độ Riêng Tư

Cách Giữ Các Video YouTube Ở Chế Độ Riêng Tư

Một số người chỉ muốn chia sẻ video YouTube của họ với bạn bè hoặc thậm chí họ có thể muốn giữ chúng hoàn toàn riêng tư. Bất kể lý do là gì, YouTube giúp bạn dễ dàng thay đổi cài đặt bảo mật trên video đã tải lên hoặc ngăn video công khai ngay cả trước khi video được tải lên.

Cùng tham khảo bài viết sau để biết thêm về cài đặt quyền riêng tư của YouTube nhé!!!!

 

Thay Đổi Cài Đặt Bảo Mật Video Trên YouTube Trong Khi Tải Lên

Nếu bạn chưa tải video của mình lên nhưng bạn đang trong quá trình hoặc sắp bắt đầu quá trình, hãy làm theo các bước sau để đảm bảo video đó không được hiển thị công khai.

****NOTE: Bạn luôn có thể thay đổi cài đặt sau này, như bạn có thể thấy trong phần tiếp theo.

1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn và chuyển đến YouTube Studio.

2. Chọn Tải lên Video và chọn tệp bạn muốn tải lên tài khoản YouTube của mình.

3. Nhập các chi tiết như tiêu đề và mô tả và chọn Tiếp theo .

4. Trên màn hình Chế độ hiển thị, hãy chọn một trong các tùy chọn sau để đặt video ở chế độ riêng tư:

  • Không công khai:  Giữ video của bạn ở chế độ công khai nhưng không cho phép mọi người tìm kiếm video đó. Điều này cho phép bạn dễ dàng chia sẻ URL với bất kỳ ai bạn muốn nhưng ngăn mọi người tìm thấy URL đó thông qua kết quả tìm kiếm.
  • Riêng tư:  Không cho phép công chúng xem video. Chỉ bạn mới có thể xem và chỉ khi bạn đăng nhập bằng cùng một tài khoản đã tải video lên. Tùy chọn này làm cho YouTube hoạt động giống như một dịch vụ sao lưu video hơn là một dịch vụ chia sẻ.

 

5. Chọn Lưu .

 

Thay Đổi Quyền Riêng Tư Của Video YouTube Trên Các Video Hiện Có

Tùy chọn khác của bạn là đặt các video hiện có của bạn ở chế độ riêng tư. Đó là, kéo video của bạn ra khỏi tầm mắt của công chúng và làm cho nó tuân theo một trong các tùy chọn đã đề cập ở trên.

1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn và chuyển đến YouTube Studio.

2. Chọn Video trong ngăn bên trái bên dưới Kênh của bạn.

****NOTE: Để xem các video tải lên trực tiếp của bạn, hãy chọn tab Trực tiếp .

3. Di chuột qua video bạn muốn cập nhật và chọn mũi tên trong Chế độ hiển thị .

****NOTE: Để áp dụng cùng một cài đặt bảo mật cho tất cả các video của bạn, hãy chọn hộp kiểm Chọn tất cả ở góc trên bên trái của danh sách video. Ngoài ra, hãy chọn các hộp kiểm bên cạnh video mà bạn muốn áp dụng cùng một cài đặt quyền riêng tư.

4. Từ menu thả xuống, hãy chọn một trong các tùy chọn sau để đặt video ở chế độ riêng tư:

  • Không công khai:  Giữ video của bạn ở chế độ công khai nhưng không cho phép mọi người tìm kiếm video đó. Điều này cho phép bạn dễ dàng chia sẻ URL với bất kỳ ai bạn muốn nhưng ngăn mọi người tìm thấy URL đó thông qua kết quả tìm kiếm.
  • Riêng tư:  Không cho phép công chúng xem video. Chỉ bạn mới có thể xem và chỉ khi bạn đăng nhập bằng cùng một tài khoản đã tải video lên. Tùy chọn này làm cho YouTube hoạt động giống như một dịch vụ sao lưu video hơn là một dịch vụ chia sẻ.

5. Chọn Lưu .

 

Video YouTube Không Công Khai Được Đăng Trước Năm 2017

Google đã cập nhật một số nội dung YouTube không công khai cũ hơn vào tháng 7 năm 2021 để tận dụng các cải tiến bảo mật mới. Thay vào đó, các video không công khai được đăng trước ngày 1 tháng 1 năm 2017 sẽ tự động trở thành video riêng tư. Mọi người có thể chọn không tham gia thay đổi này nếu họ muốn giữ video của mình ở chế độ không công khai, nhưng những clip đó không được hưởng lợi từ các cải tiến bảo mật.

Nếu bạn không chọn không tham gia và các video không công khai cũ hơn của bạn chuyển sang chế độ riêng tư, bạn có thể đặt video ở chế độ công khai hoặc tải lên lại chúng dưới dạng video không công khai mới bằng cách sử dụng các bước được nêu trong bài viết này.

Mọi dữ liệu liên quan đến video không công khai ban đầu, chẳng hạn như lượt xem hoặc nhận xét, sẽ không được chuyển sang video mới tải lên. Nếu các video được nhúng trên một trang web, bạn phải cập nhật các liên kết để chúng trỏ đến các video mới được tải lên.

 

Theo"Lifewire"

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận