Cách Facetime Trên Android

Cách Facetime Trên Android

Cách Facetime Trên Android

Tìm hiểu cách tham gia cuộc gọi FaceTime trên điện thoại Android

Thông tin cần biết

  • Người dùng Android chỉ có thể tham gia cuộc gọi FaceTime đang diễn ra. Người dùng Android không thể bắt đầu cuộc gọi FaceTime.
  • Để mời một Android; Khởi chạy FaceTime trên iPhone / iPad> Tạo liên kết > Đặt tên cho cuộc gọi FaceTime> Gửi liên kết qua tin nhắn hoặc email. 
  • Sau khi người dùng Android nhận được liên kết, họ có thể mở liên kết đó và tham gia cuộc gọi. Tuy nhiên, người dùng iPhone phải cho phép họ tham gia cuộc gọi.

Một trong những đặc quyền lớn nhất của iOS 15 là khả năng mời người dùng không sở hữu thiết bị Apple tham gia cuộc gọi FaceTime. Hệ thống này hoạt động trên cả thiết bị Windows và Android, có nghĩa là FaceTime về cơ bản đã trở thành nền tảng bất khả tri — ở một điểm nào đó. 

Có thể tham gia cuộc gọi từ thiết bị Android có thể hữu ích, đặc biệt nếu bạn có thành viên gia đình không có iPhone. Tuy nhiên, có một số hạn chế tại chỗ. Bài viết này sẽ chia nhỏ các bước bạn cần làm theo để tham gia cuộc gọi FaceTime trên Android, cũng như thảo luận về các giới hạn hiện tại liên quan.

Cách Facetime Trên Android

Nếu bạn muốn sử dụng FaceTime trên Android, trước tiên bạn cần một người đã cài đặt iOS 15 trên iPad hoặc iPhone. Từ đó, bạn có thể làm theo các bước dưới đây để tạo cuộc gọi FaceTime và mời những người sử dụng Android.

1. Khởi chạy Facetime trên iPhone hoặc iPad chạy iOS 15.

2. Nhấn vào tùy chọn Tạo liên kết .

3. Đặt tên cho cuộc gọi FaceTime bằng cách nhấn vào tùy chọn Thêm tên ở đầu menu tác vụ. Điều này sẽ giúp bạn theo dõi dễ dàng hơn, đặc biệt nếu bạn chọn lên lịch cho lần sau.