Cách Đặt Lại Mật Khẩu Và Mã PIN Màn Hình Khóa Android

Cách Đặt Lại Mật Khẩu Và Mã PIN Màn Hình Khóa Android

Cách Đặt Lại Mật Khẩu Và Mã PIN Màn Hình Khóa Android

Bị khóa khỏi Android của bạn? Dưới đây là các cách để thiết lập lại nó

Nội dung bài viết

Có thể dễ dàng quên mật khẩu hoặc mã PIN Android, nhưng có nhiều cách để đặt lại hoặc mở khóa Android. Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết cách đặt lại mật khẩu và mã PIN màn hình khóa trên hầu hết các thiết bị Android do Samsung, Google, Huawei, Xiaomi và các thiết bị khác sản xuất.

Cách Mở Khóa Từ Xa Android Của Bạn