Cách Chuyển Dữ Liệu Từ Samsung Sang Iphone

Cách Chuyển Dữ Liệu Từ Samsung Sang Iphone

Cách Chuyển Dữ Liệu Từ Samsung Sang Iphone

Mang theo dữ liệu của bạn khi bạn chuyển điện thoại

Thông tin cần biết

  • Nếu không có máy tính, hãy đồng bộ danh bạ vào sổ địa chỉ trực tuyến như Danh bạ Google, sau đó nhập vào iPhone trong Cài đặt > Danh bạ > Tài khoản .
  • Sao lưu danh bạ vào thẻ SIM Samsung, lắp thẻ SIM vào iPhone và nhập chúng từ Cài đặt > Danh bạ > Nhập Danh bạ trên SIM .
  • Nhiều loại dữ liệu khác — từ ảnh, nhạc đến ứng dụng — cũng có thể được chuyển từ Samsung sang iPhone.

Bài viết này giải thích một số cách để chuyển danh bạ và dữ liệu khác từ Samsung sang iPhone.

Làm Cách Nào Để Chuyển Danh Bạ Từ Samsung Sang Iphone?

Dưới đây là chi tiết về ba cách phổ biến nhất và đơn giản nhất để chuyển danh bạ từ Samsung sang iPhone mà không làm mất bất kỳ danh bạ nào.

Nhập Danh Bạ Từ Thẻ Sim