Cách Cập Nhật Hệ Điều Hành Android Của Bạn

Cách Cập Nhật Hệ Điều Hành Android Của Bạn

Cách Cập Nhật Hệ Điều Hành Android Của Bạn

Nhận bản cập nhật Android mới nhất có thể là một nhiệm vụ đơn giản hoặc tẻ nhạt

Nội dung bài viết

  • Cập nhật Android
  • Tìm hiểu phiên bản bạn có
  • Các thiết bị Android khác
  • Khi nào bạn sẽ nhận được phiên bản mới nhất ?
  • Root điện thoại của bạn

Nói chung, các bản cập nhật Android sẽ do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp. Cách bạn truy cập các bản cập nhật hệ điều hành sẽ khác nhau, nhưng bạn nên chuẩn bị điện thoại hoặc máy tính bảng của mình theo một số cách trước khi bắt đầu tải xuống.

Điện thoại của bạn càng mới, bạn sẽ nhận được các bản cập nhật hệ điều hành càng sớm;Điện thoại thông minh Pixel của Google có chúng đầu tiên. Những điện thoại chạy trên phiên bản hệ điều hành cũ hơn sẽ phải thực hiện một vài bước trước hoặc có thể không cập nhật được.

Dưới đây là cách bạn có thể tìm ra phiên bản hệ điều hành Android bạn đang chạy, nhận bản cập nhật hệ điều hành và phải làm gì nếu bạn muốn cập nhật hệ điều hành mới sớm .

 Lưu ý : Các hướng dẫn bên dưới thường áp dụng cho tất cả các nhà sản xuất điện thoại Android: Samsung, Google, Huawei, Xiaomi, v.v. Tuy nhiên, mỗi thiết bị cầm tay có thể có những tên gọi hơi khác nhau

Cập Nhật Hệ Điều Hành Android Của Bạn

Trên điện thoại thông minh Pixel, bạn sẽ nhận được các bản cập nhật hệ điều hành trong vòng vài ngày kể từ ngày phát hành. Bạn sẽ nhận được thông báo có lời nhắc tải xuống bản cập nhật. Trên hầu hết các điện thoại thông minh Android, bạn có thể kiểm tra các bản cập nhật hệ trong Cài đặt; nếu có sẵn, bạn sẽ thấy thông tin về bản cập nhật này với lời nhắc tải xuống.

Cho dù bạn nhận được thông báo hay đã vào Cài đặt, bạn có thể tải xuống và cài đặt bản cập nhật ngay lập tức hoặc lên lịch sau. Chỉ cần làm theo lời nhắc trên màn hình.

Trước khi tiếp tục, có một số điều bạn nên làm:

  • Sao lưu điện thoại Android của bạn
  • Đảm bảo pin của bạn còn ít nhất 50 phần trăm
  • Cắm điện thoại vào nguồn điện
  • Đảm bảo rằng bạn có đủ dung lượng trên điện thoại của mình
  • Kết nối với Wi-fi trừ khi bạn có gói dữ liệu không giới hạn.

Google vạch ra dung lượng bạn cần để tải xuống bản cập nhật. Nếu không có đủ, bạn có thể tải bớt một số ứng dụng, ảnh và các tệp khác của mình để nhường chỗ bằng trình quản lý tệp của Android .

Tìm Hiểu Phiên Bản Android Bạn Có

Nếu không có bản cập nhật nào, bạn nên kiểm tra phiên bản Android của mình , điều này sẽ giúp bạn tìm ra khi nào bạn đủ điều kiện nhận bản cập nhật. Trên hầu hết các điện thoại thông minh, bạn sẽ tìm thấy điều này trong Giới thiệu về điện thoại trong Cài đặt.

Tìm Phiên Bản Hệ Điều Hành Của Bạn Trên Pixel

Tùy thuộc vào thương hiệu điện thoại Android mà bạn có, quá trình này có một chút khác nhau. Đây là cách tìm phiên bản hệ điều hành của bạn trên điện thoại Pixel. 

1. Mở Cài đặt

2. Cuộn xuống và nhấn Hệ thống > Giới thiệu về điện thoại . Ở cuối màn hình, bạn sẽ thấy phiên bản Android của mình.

 

Tìm Phiên Bản Hệ Điều Hành Của Bạn Trên Điện Thoại Samsung Galaxy

Trên điện thoại Samsung Galaxy, quá trình này cũng tương tự, tuy nhiên, giao diện có thể khác.

1. Mở Cài đặt .

2. Nhấn vào Giới thiệu về điện thoại > Thông tin phần mềm . Bạn sẽ thấy cả phiên bản Android và phiên bản One UI (giao diện tùy chỉnh của Samsung).