Cách Cài Đặt Widget Trên Điện Thoại Samsung

Cách Cài Đặt Widget Trên Điện Thoại Samsung

Thêm widget vào màn hình chính của thiết bị Samsung của bạn

Khi nói đến tùy chỉnh màn hình thiết bị của bạn, điện thoại và máy tính bảng Samsung Galaxy cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn để cài đặt các widget. Ví dụ, nếu bạn biết cách cài đặt widget trên điện thoại Samsung, bạn có thể thêm lịch đếm ngược vào màn hình chính để nhắc nhở bạn khi một ngày quan trọng đang đến gần. Bạn cũng có thể thêm tiện ích vào Điện thoại Android không phải của Samsung.

Chú ý: Hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho tất cả điện thoại thông minh và máy tính bảng của Samsung.

Widget Là Gì?

Khi bạn nhìn vào điện thoại của mình và xem thời tiết hoặc thời gian được hiển thị ở giữa màn hình, bạn đang xem một widget. Các widget cho phép bạn cá nhân hóa những gì hiển thị trên màn hình để bạn chỉ nhận được thông tin mình cần trong nháy mắt. Nhiều tiện ích cụ thể, như 1Weather hoặc Lịch, có sẵn trong Cửa hàng Play dưới dạng ứng dụng độc lập. Một số có sẵn với các kích thước khác nhau, cho phép bạn quyết định xem bạn muốn chúng lấp đầy bao nhiêu màn hình.

Cách Thêm Widget Trên Điện Thoại Máy Tính Bảng Samsung

Để thêm tiện ích lịch đếm ngược cho một sự kiện quan trọng:

1. Chạm và giữ trên màn hình chính, sau đó chạm vào Tiện ích ở cuối màn hình. 

2. Chọn Lịch.

3. Chạm và giữ Đếm Ngược.

4. Kéo và thả tiện ích ở nơi bạn muốn nó xuất hiện trên màn hình của mình.

5. Chọn sự kiện trong lịch mà bạn muốn đếm ngược.

6. Chọn Màu nền và Độ trong suốt của Nền, sau đó chọn mũi tên trái ( < ) bên cạnh Cài đặt tiện ích ở góc trên cùng bên trái.

Mẹo: Bạn có thể sắp xếp lại các widget bằng cách chạm và kéo chúng quanh màn hình. Để xóa tiện ích, hãy chạm và giữ tiện ích bạn muốn xóa, sau đó chọn xóa.

 

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận