Cách Cài Đặt APK Trên Android

Cách Cài Đặt APK Trên Android

Cách Cài Đặt APK Trên Android

Có một ứng dụng Android không có trên Google Play? Cài đặt nó từ APK của nó

Thông tin cần biết

  • Cho phép Chrome cài đặt các ứng dụng không xác định bằng cách đi tới Cài đặt > Ứng dụng > Trình đơn > Quyền truy cập đặc biệt > Cài đặt ứng dụng không xác định .
  • Cài đặt trình quản lý tệp (chẳng hạn như Cx File Explorer hoặc Trình quản lý tệp ) để bạn có thể tìm thấy tệp APK sau khi tải xuống điện thoại của mình.
  • Tải xuống tệp APK và mở tệp đó để cài đặt. Ngoài ra, hãy chuyển Trình cài đặt APK từ máy tính của bạn bằng USB.

Nếu bạn muốn sử dụng ứng dụng từ bên ngoài Cửa hàng Google Play, bạn có thể cài đặt tệp APK của ứng dụng . Bài viết này giải thích cách cài đặt APK trên Android 7 trở lên.

Cho Phép Ứng Dụng Không Xác Định Trên Android

Trước khi có thể tải xuống tệp APK bằng Chrome hoặc bất kỳ trình duyệt nào khác, trước tiên bạn phải cho phép các ứng dụng không xác định:

1. Đi tới cài đặt thiết bị của bạn và nhấn vào Ứng dụng và thông báo (hoặc Ứng dụng trong các phiên bản Android cũ hơn).

2. Nhấn vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải.

3. Nhấn vào Quyền truy cập đặc biệt .