Cách Bật Tính Năng Gọi Qua Wi-Fi Trên Điện Thoại Samsung.

Cách Bật Tính Năng Gọi Qua Wi-Fi Trên Điện Thoại Samsung.

Gọi điện trên điện thoại Samsung của bạn ngay cả khi bạn không có tín hiệu di động.

Nếu bạn có Samsung S5 trở lên và bạn có quyền truy cập vào mạng không dây, bạn có thể thực hiện cuộc gọi qua mạng Wi-Fi thay vì mạng của điện thoại. Nó không được bật theo mặc định, nhưng rất dễ thiết lập.

Gọi Qua Wi-Fi Là Gì?

Tính năng gọi qua Wi-Fi sẽ sử dụng mạng không dây của bạn để thực hiện cuộc gọi chứ không phải mạng điện thoại của bạn. Nó có thể cực kỳ hữu ích nếu bạn nhận được dịch vụ điện thoại ngay lập tức ở một số khu vực nhất định trong nhà của bạn hoặc bạn đang đến một nơi nào đó có kết nối Wi-Fi mạnh nhưng dịch vụ điện thoại không tốt.

Trước đây, kết nối Wi-Fi kém tin cậy hơn hiện tại, vì vậy, gọi điện qua Wi-Fi không phải là một lựa chọn tuyệt vời. Không có nhiều lý do để tránh gọi qua Wi-Fi, nhưng một số vấn đề có thể phát sinh. Đối với một, nó sẽ sử dụng gói dữ liệu của bạn, vì vậy nếu bạn có giới hạn dữ liệu nhỏ trong việc sử dụng dữ liệu không dây của mình, thì tính năng gọi qua Wi-Fi có thể bị ảnh hưởng.

Chú ý: Dữ liệu được sử dụng sẽ không nhiều hơn một cuộc trò chuyện thoại trên Skype. Nó không phải là một vấn đề trừ khi bạn sử dụng nó nhiều hoặc có giới hạn dữ liệu rất nhỏ.

Ngoài ra, nếu kết nối không dây của bạn yếu, nhiều khả năng bạn sẽ bỏ cuộc gọi. Gọi qua Wi-Fi thường cần tín hiệu mạnh để có hiệu quả.

Cách Bật Gọi Qua Wi-Fi Trong Cài Đặt.

Bạn có thể sử dụng một số phương pháp để bật tính năng gọi qua Wi-Fi. Đầu tiên là trong ứng dụng cài đặt trên điện thoại của bạn.

1. Đảm bảo rằng bạn đã kết nối với mạng Wi-Fi.

2. Mở cài đặt của điện thoại, sau đó chạm vào Kết nối .

3. Nhấn vào nút chuyển bên cạnh Gọi qua Wi-Fi .

Cách Bật Tính Năng Gọi Qua Wi-Fi Trong Ứng Dụng Điện Thoại.

Một cách khác để kích hoạt tính năng này là trong ứng dụng Điện thoại. Làm theo các hướng dẫn sau để bật nó lên.

Chú ý: Các bước này có thể thay đổi một chút tùy thuộc vào loại điện thoại bạn có và hệ điều hành bạn đang chạy.

1. Từ màn hình chính của điện thoại, hãy nhấn vào Điện Thoại.

2. Nhấn vào biểu tượng Menu hoặc Thêm để mở cài đặt.

3. Bật tính năng Gọi qua Wi-Fi.