Cách Báo Lại Thông Báo Trong Android 12

Cách Báo Lại Thông Báo Trong Android 12

Cách Báo Lại Thông Báo Trong Android 12

Báo lại thông báo Android trong một thời gian cụ thể

Thông tin cần biết

  • Để bật Báo lại thông báo: Cài đặt > Thông báo > chọn Cho phép báo lại thông báo .
  • Sau khi được bật, bạn có thể báo lại cảnh báo bằng cách nhấn vào biểu tượng đồng hồ nhỏ ở cuối biểu tượng. 

Bài viết này cung cấp hướng dẫn về cách báo lại thông báo trong Android 12, bao gồm cách bật tính năng báo lại thông báo và cách tắt tính năng báo lại thông báo.

Cách Báo Lại Thông Báo Trong Android 12

Một tính năng đã nhận được bản cập nhật lớn trong Android 12 là báo lại thông báo. Không giống như Không làm phiền, chỉ đơn giản là tắt tiếng tất cả các thông báo, tính năng báo lại thông báo có thể cho phép bạn chọn và chọn ứng dụng bạn muốn tắt tiếng thông báo.

Tính năng báo lại thông báo có thể đặc biệt tiện dụng nếu bạn cần tắt tiếng thông báo đến của các ứng dụng cụ thể. Nếu bạn muốn báo lại thông báo trên Android 12, chỉ cần làm theo các bước bên dưới.

1. Vuốt xuống từ đầu màn hình sau khi nhận được thông báo.

2. Tìm ứng dụng bạn muốn báo lại cảnh báo.

3. Nhấn vào biểu tượng đồng hồ báo thức nhỏ ở góc dưới cùng bên phải của thông báo. Giờ đây, bạn có thể chọn từ một số độ dài báo lại khác nhau. Bạn cũng có thể nhấn vào Lịch sử để hiển thị danh sách tất cả các thông báo bạn đã loại bỏ hoặc báo lại gần đây.

Làm Cách Nào Để Tắt Tính Năng Tạm Ẩn Thông Báo Trên Android 12?

Mặc dù việc báo lại cảnh báo từ một số ứng dụng nhất định có thể hữu ích, nhưng đôi khi bạn có thể thấy mình cần phải tạm dừng chúng. Làm theo các bước sau để tắt thông báo đã tạm ẩn trên Android.

1. Vuốt xuống từ đầu màn hình để đưa bóng thông báo xuống.

2. Xác định vị trí ứng dụng bạn cần bật thông báo.

3. Nhấn vào nút Hoàn tác để bật lại thông báo.

Cách Bật Tính Năng Báo Lại Thông Báo Trên Android 12

Trước khi có thể bắt đầu báo lại cảnh báo cho các ứng dụng khác nhau, bạn có thể cần bật tính năng này. Đây là cách bật tính năng báo lại thông báo.

1. Mở Cài đặt trên điện thoại Android 12 của bạn.

2. Định vị danh sách Thông báo hoặc Ứng dụng và Thông báo (quy ước đặt tên có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất điện thoại).

3. Nhấn vào Thông báo hoặc Ứng dụng và Thông báo rồi tìm tùy chọn Cho phép báo lại thông báo ở gần cuối danh sách.