Bây Giờ Bạn Có Thể Tắt Tính Năng Tự Động Phát Trang Chủ Trên Netflix

Bây Giờ Bạn Có Thể Tắt Tính Năng Tự Động Phát Trang Chủ Trên Netflix

Bây Giờ Bạn Có Thể Tắt Tính Năng Tự Động Phát Trang Chủ Trên Netflix

Cuối cùng, chấm dứt tính năng khó chịu này

Nội dung : Netflix cung cấp một cách để tắt các bản xem trước tự động phát trên màn hình chính của nó.
Cách thực hiện : Có một hộp kiểm đơn giản trên trang Netflix.
Tại sao bạn lại quan tâm : Điều này làm phiền rất nhiều người dùng Netflix, giờ đây họ không phải đối phó với các hình ảnh chuyển động trên màn hình chính.